+ A | - a | Visszaállít
2014. szept.
14
  Hu­szon­egy évig rej­tőz­kö­dött a rob­ba­nást túl­élő kí­sé­rő
Kategória: Csillagászat, űrkutatás - Közzétette: fulldragon
szerző: Kovács József

Huszonegy évvel a kataklizma után sikerült detektálni az M81 spirálgalaxisban 1993-ban feltűnt és SN 1993J jelzésűként ismert szupernóva-robbanás túlélő kísérőcsillagát, amely fontos szerepet játszott az eseményhez vezető folyamatban.

Amerikai kutatók – többek között a Hubble-űrtávcső adatai alapján – 21 évvel a robbanás után felfedezték egy ritka típusú szupernóva kísérőcsillagát. A megfigyelés alátámasztja az elméletet, miszerint az explóziót egy kettős rendszer főcsillaga szenvedte el, miután jelentős mennyiségű anyagot adott át a másodkomponensnek. Ez az első eset, hogy a kutatók viszonylag jól behatárolt értékeket tudtak meghatározni egy IIb típusú szupernóva kísérőjének fizikai paramétereire: meg tudták becsülni a túlélő csillag luminozitását és tömegét is, fontos információkat nyerve így a robbanást megelőző állapotokról. A kutatás vezetője, Ori Fox (University of California at Berkeley) szerint a kettősség nagy valószínűséggel azért szükséges, hogy a főcsillag a robbanás előtt el tudja veszíteni a külső, hidrogénben gazdag burkának nagy részét. Egészen eddig azonban nem jártak sikerrel azok a próbálkozások, amelyek a megjósolt, de a szupernóvához képest halvány kísérő detektálását célozták.Fantáziarajz az SN 1993J maradványáról, középen a forró, kék színű héliumcsillaggal, a robbanást túlélő kísérővel.
(NASA, ESA, and G. Bacon (STScI)

Az SN 1993J jelzéssel ellátott szupernóva 21 évvel ezelőtt tűnt fel az M81 katalógusjelű spirálgalaxisban, amelynek távolsága körülbelül 11 millió fényév. Tulajdonságai alapján a ritka IIb típusú robbanások közé sorolták, ennek az osztálynak a legközelebbi ismert képviselőjeként. Az elmúlt két évtized során folyamatosan keresték a sejtett másodkomponenst a robbanás maradványának fényözönében. A Keck teleszkópokkal 2004-ben végzett spektroszkópiai észlelések mutattak is olyan abszorpciós jellegzetességeket, amelyeket a keresett kísérő okozhatott. A látómező azonban nagyon sűrű a maradvány körül, így a kutatók nem lehettek teljesen biztosak abban, hogy ezek a jelek nem egy másik, a látóirányba eső csillagtól származnak-e.

A kísérő olyan forró, hogy sugárzása nagy részének az ultraibolya tartományba kell esni, ez azonban csak a világűrből detektálható, mivel a földi légkör szinte teljes egészében elnyeli. A kutatóknak a Hubble-űrtávcsővel sikerült olyan ultraibolya spektrumokat rögzíteni a forrásról, amelyek a csoport egyik tagja, Azalee Bostroem (Space Telescope Science Institute) szerint a kontinuumban egyértelmű ultraibolya többletet mutatnak, még azután is, hogy a szóba jöhető zavaró csillagok ezen tartományba eső sugárzását levonták. Ez pedig a keresett forró komponens jelenlétére utal.A Hubble-űrtávcső kompozit képe az M81 spirálgalaxisról, megjelölve rajta az SN 1993J pozícióját. Az inzertben a szupernóva és a környezete látható. A maradvány mára annyira elhalványult, hogy lehetővé vált a robbanást túlélő kísérőcsillag detektálása. (NASA, ESA, A. Zezas (CfA), and A. Filippenko (UC Berkeley)

Egy nagy tömegű csillag gyorsan égeti a nukleáris üzemanyagát, így viszonylag hamar eljut az életútját lezáró grandiózus eseményhez: a gravitáció és a sugárnyomás közötti kényes egyensúly megbomlása miatt vasmagja összeomlik, erről a kívülről rázuhanó anyag “visszapattan” és a világűrbe dobódik, amit mi szupernóva-robbanásként észlelhetünk, amelynek több típusa ismert. Magányos csillagok ugyanúgy robbanhatnak, mint kettős rendszerek komponensei. Utóbbiaknál általában egy normál csillag és egy fehér törpe párosáról van szó. A IIb típusú különleges szupernóvák a kettő egyfajta kombinációjának tekinthetők: egy kettős rendszerben jelennek meg a magányos csillagok robbanását jellemző tulajdonságok.

Az SN 1993J, hasonlóan a többi IIb típusúhoz azért különleges, mert a robbanáskor már alig tartalmazott hidrogént. A kulcskérdés tehát az, hogy miként veszítette el azt. A modellek szerint a főcsillag a hidrogénben gazdag külső rétegeinek anyagát átadja a kísérőjének az explózió előtt, amit a másodkomponens szuperforró héliumcsillagként éget tovább. A kutatócsoport legismertebb tagja, Alex Filippenko szerint ő már akkor reménykedett a kísérő majdani detektálásában, amikor kiderült, hogy az SN 1993J IIb típusú. A Hubble-adatok pedig azt jelzik, hogy ez sikerült is, megerősítve így a IIb típusú robbanásokra vonatkozó modellt.IIb típusú szupernóva-robbanáshoz vezető folyamat legfontosabb fázisai: (1) Két nagyon forró csillag kering egymás körül egy kettős rendszerben. (2) A nagyobb tömegű komponens vörös óriássá fejlődik és a felfúvódás közben a hidrogénben gazdag külső rétegeket átfolyatja a kísérőjére. (3) Az anyagátadás után a főkomponens szupernóvaként felrobban. (4) A kísérő túléli a kataklizmát, de mivel előtte rengeteg hidrogént kapott a főkomponenstől, immár sokkal nagyobb és forróbb, mint a születésekor. A szupernóva tűzgolyója közben folyamatosan halványodik. (NASA, ESA, and A. Feild (STScI)

A csoport földfelszíni látható tartománybeli méréseket kombinált a Hubble két műszerének ultraibolya adataival. Az így előállított széles spektrum jól illeszkedett a kísérő csillag sugárzását is magába foglaló modell által jósolt színképhez, jelezve így a másodkomponens jelenlétét. Fox, Filippenko és Bostroem szerint a további kutatások során pontosítani fogják a csillag paramétereit, még jobban alátámasztva ezzel a jelenlétét.

forrás:/csillagaszat.hu/
Oszd meg:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

+ A | - a | Visszaállít
2014. szept.
14
  Konvergencia
Kategória: Ezotéria és hasonlók - Közzétette: fulldragon
fordította: Tom Fodor

A történelem ezen pontja elhoz elébetek mindent. Egy olyan pontban találjátok magatokat, amelyben semmit sem tudtok letagadni abból, ami megtörtént. Ez az a pont, amikor az összes pillanat egybetart, egyfajta energiaszikrát teremtve.

Ez az a pont, amikor az összes pillanat egybetart, egyfajta energiaszikrát teremtve. Ez az energiaszikra bejárást biztosít bármelyik pontba (az időben). Az összes hely, az összes esemény, minden amit csak megtapasztaltál egybetart.

Ez az energiaszikra bejárást biztosít bármelyik pontba (az időben). Az összes hely, az összes esemény, minden amit csak megtapasztaltál egybetart.

A pillanat amely felé haladtok a végső teremtés pillanata. Ebben a pillanatban fontos, hogy személyes múltként karoljátok át az egész történelmet.

Máskülönben továbbra is azt fogjátok teremtgetni amit eddig teremtettetek. Nem arról szól a dolog, hogy helyesen teremtsetek, hanem hogy összhangba legyetek mindennel ami eddig megtörtént és semleges pontból tekintsetek rá.

Az egyenként való tökéletesség hajszolásának elengedése - vagy fajként - megengedi, hogy az összes lehetőség egyidejűleg létezhessen. Csak ekkor és csakis ekkor lesz hatalmatok választani. Ez a születési jogotok. Elkerülhetetlen. Csak késleltetni tudjátok ezen energiaszikra,egybetartási pont, átjáró megtapasztalását.

Úgy tudjátok elkezdeni, ha békében és harmóniában tapasztaltok meg mindent abból ami bennetek van, amit eddig átéltetek. (D.Scrannton: Mihály vagyunk, végtelen és szeretet.)

forrás:/facebook/

Oszd meg:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

+ A | - a | Visszaállít
2014. szept.
14
  Születőben lévő bolygót fedeztek fel
Kategória: Gondolatok, meglátások - Közzétette: fulldragon
A viszonylag közeli esemény választ adhat a folyamattal kapcsolatos meglévő kérdéseinkre.
A bolygók születése, a folyamat pontos feltárása és leírása a mai napig komoly gondokat okoz a csillagászok számára. Egy most közölt felfedezés ebben nyújthat nagy segítséget a szakma képviselőinek, már amennyiben bízhatunk az eddigi megfigyelésekben.


A dél-karolinai Clemson Egyetem kutatói tették közzé a napokban ezen megfigyelések eddigi eredményeit, amelyek egy formálódó bolygó születésével kapcsolatosak. Mivel az esemény tőlünk mindössze 335 fényévnyire zajlik (zajlott) le, a viszonylag kis távolság miatt a szokásosnál jóval több részletet figyelhetünk meg, így pontosabban felmérhetjük a folyamatot és tesztelhetjük a rendelkezésre álló elméleteinket.

Ehhez némi időre lesz szükség, dacára annak, hogy a vizsgálódás már több, mint egy évtizede tart, most először tudjuk azonban közvetlen módon megfigyelni egy bolygó születését, ami óriási jelentőségű.

(a képen: Sean Brittain)

A HD100546 elnevezésű csillag viszonylag fiatal, 2,5-ször nagyobb és mintegy 30-szor fényesebb a Napnál, és csak a déli féltekéről látható. A szóban forgó bolygó sorrendben a második, amely körülötte kering. Ez a csillagászok szerint egy hatalmas, az élet megmaradására nem alkalmas gázóriás, amely legalább háromszor nagyobb a Jupiternél, és nagyjából a Szaturnusz helyét foglalja el saját rendszerében, legalábbis ami a csillagától mért távolságot illeti.Még a legjobb, legerősebb teleszkópok is mindössze egy korong formájú por- és gázfelhőt mutatnak meg számunkra, a szakemberek így elsősorban a szén-monoxid kibocsátásának változását, annak forrását figyelik, amely a bolygókhoz hasonló mozgást végez el, vagyis csillaga körül kering.

A következő lépés az első felvételek elkészítése lesz, amelyben a Gemini South Telescope, vagy az Európai Déli Obszervatórium (ESO) VLT-távcsöve segíthet a csapatnak, valamikor az elkövetkező hónapokban.

forrás:/sg.hu/
Oszd meg:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

+ A | - a | Visszaállít
2014. szept.
14
  Olyan válság jön, amilyet még nem láttunk
Kategória: Maradjunk a Földön - Közzétette: fulldragon
Több mint 600 millió plusz álláshely megteremtésére van szükség 2030-ig a világon, csak hogy a növekvő népességgel lépést tudjunk tartani. A Világbank szerint foglalkoztatási válság van, hiány van munkahelyekből, különösen a minőségiekből.

Itt lehet hamarosan egy foglalkoztatási válság a nyakunkon – írja a Business Insider. A Világbank adatai szerint ugyanis legalább 600 millió munkahelyre lenne szükség 2030-ig a világon ahhoz, hogy csak a népesség növekedésével lépést tudjunk tartani.

Nigel Twose, a Világbank foglalkoztatási részlegének igazgatója szerint foglalkoztatási válság, hiány van a munkahelyekből, különösen a minőségi álláshelyekből. Az igazgató szerint emellett még további probléma az is, hogy a G20 országok körében több helyen is nyílik az olló az alacsonyabb és magasabb jövedelemmel rendelkezők között, a feltörekvő államok ebben a csoportban ugyanakkor jobban muzsikálnak, mint a fejlett országok.

A tanulmány, melyet az OECD és az ILO adatai is kiegészítenek, szerint mintegy 100 millió ember volt munka nélkül a G20 országokban, 447 millióan pedig napi 2 dollárnál kevesebből voltak kénytelenek megélni. A globális növekedés, a 2013-2014-es szerény emelkedés ellenére, a megszokott trend alatt található, a gyenge munkaerőpiacok pedig negatív hatással vannak a befektetésekre, illetve a fogyasztásra is.

A Világbank szerint nem csak a munkaügyi minisztériumokban van szükség összehangol politikákra az új munkahelyek megteremtése érdekében, hanem a különböző kormányok egészének is részt kell ebben venniük, emellett be kell vonni a magánszektort is. Koordinált politikákra van szükség annak érdekében, hogy fenntartható, új munkahelyeket teremtő gazdasági növekedés legyen.

A G20 országaiban mindeközben elvileg már készülnek különböző stratégiák arra vonatkozólag, hogyan tudnák a növekedést és a foglalkoztatottság növelését elősegíteni.

forrás:/hvg.hu/
Oszd meg:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

+ A | - a | Visszaállít
2014. szept.
13
  Első ízben észleltek Naprendszeren kívüli vízjégfelhőket
Kategória: Csillagászat, űrkutatás - Közzétette: fulldragon
Első ízben sikerült vízjégkristályokat tartalmazó felhőket azonosítani a Naprendszeren kívül amerikai és ausztrál csillagászoknak, akik felfedezésüket a The Astrophysical Journal Letters folyóiratban ismertetik.

A barna törpék olyan égitestek, amelyek tömege túl kicsi ahhoz, hogy belsejükben hidrogén-hélium magfúzió jöjjön létre, s valódi csillagokká váljanak. Magfúzió híján fokozatosan kihűlnek, viszont lassú gravitációs összehúzódásuk elegendő energiát termel ahhoz, hogy gyenge fényt bocsássanak ki, főleg infravörös tartományban.

A washingtoni Carnegie Intézet, valamint az ausztrál Asztrobiológiai Központ kutatói az ismert leghidegebb barna törpét vizsgálták. A WISE 0855-0714 katalógusjelű égitestet 2013-ban fedezték fel az amerikai WISE-űrteleszkóp (széles látószögű infravörös felfedező műhold) segítségével. Az égitest az Északi Vízikigyó (Hydra) csillagképben, a Földtől mindössze 7,175 fényévnyire található.

Hideg barna törpe fantáziakép (NASA/Caltech.

A nemzetközi tudóscsoport Jacqueline Faherty, a Carnegie Intézet asztrofizikusának irányításával a chilei Las Campanas Obszervatóriumban működő Magellán-teleszkópok közeli infravörös kameráival készített felvételeket, amelyek szulfidokat és vizet tartalmazó "fagyott" felhőket mutattak ki a barna törpe légkörében.
Mint Jacqueline Faherty rámutat, Naprendszerünkben, a gázóriások - a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz - légkörében sikerült kimutatni vízjég-kristályokat tartalmazó felhőket. Feltételezték, hogy Naprendszerünkön kívül is előfordulnak ilyen felhők egyes égitestek légkörében, a mostani kutatás volt azonban az első eset, amelynek során sikerült ki is mutatni vízjégkristályokat.

Chris Tinney ausztrál kutató, a tanulmány társszerzője a vizsgálatokkal kapcsolatban azt emelte ki, hogy a teamnek elsőként sikerült egy ilyen halovány égitestet földi telepítésű teleszkópok segítségével megfigyelni.

forrás:/MTI/
Oszd meg:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

+ A | - a | Visszaállít
2014. szept.
13
  A Titok titka – Miért nem teljesülnek a vágyaim?
Kategória: Ezotéria és hasonlók - Közzétette: fulldragon
szerző: Phoenix

Millióan olvastuk/láttuk már a Titok című filmet és könyvet. Millióan hittünk benne. Számtalan hírt kapunk, mások álmainak beteljesüléséről, irigykedve, szipogva olvastuk a sorokat, hogy nekik már sikerült s mi meg csak várunk és várunk türelemmel, hogy eljöjjön a mi időnk is. De eddig még semmi! Világítsuk meg ezt az oldalt is, hiszen mindennek két oldala van. Nincs olyan csoda, ami csak úgy teljesül. Nincs olyan, aminek ne lenne fizettsége és olyan sincs, hogy végignézek egy filmet, kiolvasok egy könyvet erről és máris minden az ölembe hullik. De akkor mindez csak egy ügyes fantáziadús író agyszüleménye? Nem. Ezt azért nem hiszem. De azt tudom, hogy nem ilyen egyszerű a Titok megvalósítása.

Az én véleményem az, hogy azért nem érem el a vágyott célt, mert van pár akadálya, amit vagy szeretünk figyelmen kívül hagyni vagy a film és könyv nem közöl, esetleg nem értjük a figyelmeztetéseket.
Minden úgy kezdődött, hogy az üzenetet elküldtem az univerzumnak: Nem szeretnék többet nélkülözni. Szeretnék segíteni másokon. Pénz kell. Sok pénz. Kell egy kocsi, jogsi is hozzá. Szeretnék egy csodás társat az életembe. Stb… Nem sok teljesült mindebből. Sőt. Ami teljesült, azt is kínkeservesen valósítottam meg. Pedig mindent megtettem. Hiszek ebben az egészben. Szeretem az univerzum nyelvét, figyelek a jelekre, szeretek és követem a szívem. Mégis, mintha csak egyre rosszabb lenne a helyzet. Miért???

Pár apróság, ami kimaradt a Titokból…
Kissé nekem a film, az amerikai “hogyan szédítsünk meg milliókat?” című kabaréra hajaz. Mutassuk meg a világnak az érem szebbik oldalát, és ennyi is a történet. Nyűgözzek le őket, mutassuk meg a csillogást. De a miértekre nem kapunk választ, s nem teljesülnek kívánságaink. Ha ilyen egyszerű lenne, akkor amúgy is már mindenki milliomos és csodaszép lenne!

Jó kis recept, de itt van a többi hozzávaló is:
- Le kell győznünk minden félelmünket, kétségünket, ami kívánságunkkal kapcsolatban megjelenik bennünk. Ezek akadályok. Az üzenet elment, de visszajönni nem tud a falakon át, csak ha szabad az útja. Nem kívánhatom a tökéletes társat az életembe, amíg szívem mélyén azt érzem, hogy nem vagyok még felkészülve rá.

- Tudnunk kell mi a cél célja! Ha eléred majd, amit szeretnél, akkor mihez kezdesz vele? Sokan kívánnak egyből ötöslottó főnyereményt, de gőzük sincs mihez kezdenének ennyi pénzzel. Most persze mindenki rávágja, hogy jajj dehogynem, már el is költöttem fejben és nagyon okosan ráadásul, de ha jobban belegondolsz, még arról sincs fogalmunk, hogy mennyi az a pár milliárd forint. Most persze azokról beszélek, akik még járnak dolgozni, becsületes munkával keresik a kenyerüket és nem zsenik, vagy politikusok.

- El kell játszani nem csak a gondolattal, hanem tényleg bele kell képzelni magunkat a szerepbe. Mi lenne, ha? Ülj le az ötöslottó sorsolás elé képzeletben és képzeld el, ahogyan húzzák a számokat sorra egymás után. Szépen egyenként egyezik a szelvényeddel. Megnyerted! Mi történik? Valójában… a fejedben mi történik? Írd fel mire költenél és mennyit. Még mindig van? Mennyibe kerül egy jacht? stb… Fogalmunk sincs.
A helyzet pedig az, hogy ha nem vagyunk felkészülve a várt “csodára”, akkor nem is érdemeljük meg azt. Ahhoz, hogy (együtt)élni tudjunk a helyzettel, ahhoz fel kell készülnünk rá. Várni kell.

- Szükségét kell éreznünk. Én például soha nem kívántam a főnyereményt. Nincs rá szükségem. – Melyik bolond mond ilyet?- kérdezed most. De gondolj bele hányszor mondtad, te magad is, hogy elég lenne a fele is! :-D Most akkor miért akarod az egészet, ha nem is akarod?! Érted ugye?
- Meg kell határozni pontosan, mit szeretnél! Ne a herceget fehér lovon kérd, hanem egy mondjuk szőke hajú, kék szemű, 30-as éveiben járó, ugyanolyan érdeklődéssel rendelkező, stb, stb… férfit kérj. A minap kértem, hogy valahogyan ki tudjam takarítani a pincémet. Félek a pókoktól, nem szeretk lent lenni, de valahogyan csak meg kell oldanom. Pár nap múlva dugulás miatt elöntötte a víz a pincémet. Kénytelen voltam kitakarítani.

Nem így képzeltem, mondanom sem kell, ugye? A pontos meghatározás nagyon fontos a kívánság elküldésénél!
- Szeretet. Szeresd a kívánságod! Szeretnél egy új autót? Ülj bele képzeletben. Ígérd meg, hogy vigyázni fogsz rá és a benne lévő utasokra mindig! Mosd le, tisztítsd ki, ápold, szeresd! Én például sokáig gyűlöltem a pénzt. Annyi bajt okoz, hogy inkább távol tartottam magam tőle! Egyre kevesebb volt belőle ezáltal. Most elkezdtem megszeretni a pénzt. Na nem azon a furcsa, vak, szívtelen módon, hanem céljaim eléréséhez szívvel hozzájáruló módon! :-)

- A jelek mindig nagyon fontosak! Ne hagyd, hogy a szürke hétköznapok, a stressz elterelje figyelmed arról, ami igazán fontos számodra. Mindig hagyj időt magadra! Figyelj a környezetedre, nem mondj le egy régi találkozót. Ezek mind, mind azt segítik elő, hogy közelebb kerüljön egymáshoz a kívánó és a kívánság. Ha nem figyelsz ezekre, akkor nem veszed észre a jeleket, amik terelnek, közelebb visznek célodhoz. Az egyik közösségi oladlon beírta egyszer egy lány, hogy ő ingyen vállal rendezvény szervezést. Akkor még nem volt szükségem ilyesmire, de annyira jó volt látni, hogy valaki ingyen csinálna ilyesmit, hogy elmentettem a beírást. Pár hónappal később lett egy ötletem, amihez szükségem volt rendezvény szervezőre. Ha akkor nem figyelek fel erre a jótét leányzóra, akkor most nagy bajban lennék. Nem csak a kívánság után kell odafigyelnünk, hanem mindig!

forrás:/facebook/
Oszd meg:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

+ A | - a | Visszaállít
2014. szept.
13
  Eljön a minket megértő számítógépek kora
Kategória: Gondolatok, meglátások - Közzétette: fulldragon
"A jövőben csak egyetlen interfész lesz az ember és a számítógép között. Az érintőképernyő nem természetes, mert ha az emberek beszélgetnek, nem érintik meg közben egymást. Ne értsenek félre: az érintés jobb, mint a billentyűzet használata, de ha a számítógép nem képes megérteni azt amit mondok, akkor miért kellene billentyűket leütnöm és a Google-t használnom?" - teszi fel a kérdést Mooly Eden, aki az Intelnél az eszközök természetes módszerekkel (beszéd, mimika, gesztusok) való vezérléséért felel.

"Az úgynevezett észlelési számítástechnikát három dolog jellemzi: természetes, intuitív és magával ragadó. A természetes azt jelenti, hogy a számítógéppel ugyanúgy beszélünk, mint egy emberrel: a hangunkkal, a szemünkkel, a gesztusainkkal, a mimikánkkal. Természetesen akarok kommunikálni, nem akarok billentyűzetet vagy kontrollert használni, hiszen ezeket az egymás közötti kommunikációban sem alkalmazzuk. Az intuitív azt jelenti, hogyha valaki egy számítógéppel vagy eszközzel akar kommunikálni, akkor ahhoz nincs szüksége kézikönyvre. A magával ragadó pedig arra utal, hogy ha a számítógéppel dolgozunk, akkor elmosódik a határ a valóság és a virtuális világ között."

"Amennyiben sikerül mindezt megvalósítanunk akkor úgy hiszem, hogy nem lesz szükség többé interfészre. Ez a fajta jövő fél éven belül elkezdődik, ugyanis akkor fogjuk megkezdeni bizonyos termékek kiszállítását, de a végállomásig vezető út a becsléseim alapján 10-15 évig tart majd.

A technika egyre jobb lesz. Előbb vagy utóbb rendelkezésünkre áll majd az a számítási teljesítmény, aminek a segítségével megépíthetjük azt, amiről mindig is álmodtunk. Ez csupán a számítási kapacitástól függ. Amennyiben a természetes beszédfeldolgozást, a 3D képfelismerést és más ilyen dolgokat nézünk, akkor egy Core i5-ös processzor 70-80 százaléka van kihasználva" - fejtette ki Mooly Eden.

A chipgyártó menedzsere szerint a szoftverproblémák sem igazán jelentenek akadályokat, de persze ki kell fejleszteni még a megfelelő algoritmusokat, hogy a szakemberek azt tehessék, amit akarnak. Emellett a beszédfelismerés területén vannak kihívások. "Még ha a legjobb automatikus beszédfelismerő megoldásokat is vesszük figyelembe, azok sem olyan jók, mint az agyunk. Amennyiben hibát vétek egy szónál, akkor a másik ember agya ezt észreveszi és korrigálja. Vagy egy másik példa: ha valaki velem beszél és közben egy vita zajlik a háttérben, akkor az illető képes elkülöníteni gondolkodását azoktól a zajoktól."Mooly Eden szerint ugyanakkor van még egy érdekes kérdés. Vajon bele tudunk-e szeretni egy gépbe? Amennyiben azt vesszük figyelembe, hogy tudunk haragudni egy gépre, akkor szeretni is tudjuk, hiszen a harag és a szerelem érzése az agynak ugyanazon részén alakul ki. "Az emberként értő számítógép megalkotása lehetséges, csak az a kérdés, hogy ez 5 vagy 10 év múlva következik-e be. Ez ugyanolyan, mint, hogy mennyibe időbe telik, mire a vezetők feleslegessé válnak az autókban? Ez valamikor meg fog valósulni. Az egész csak idő kérdése" - szögezte le az Intel munkatársa.

forrás:/sg.hu/
Oszd meg:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

Oldal:   <<        >>  
Hírkategóriák