+ A | - a | Visszaállít
2014. júl.
26
  Az egyetlen út az önismeret
Kategória: Ezotéria és hasonlók - Közzétette: fulldragon
szerző: Daniel Eva

Az egyik legnehezebb vállalkozás a saját bensőnk ellenőrzése. Márpedig enélkül nem lehet szó érési, illetve fejlődési folyamatról! Pedig fontos. A legnagyobb probléma abban van, hogy az ember saját magával szemben sohasem, vagy nem lehet teljes mértékben objektív. Az ismeretszerzés szellemi folyamat, nagyon szorosan kötődik egy ember személyiségéhez, vagyis az ember egójához. Az egó pedig elsősorban a földi előnyöket észleli, minden mást elutasít vagy elnyom. Így sohasem lehet objektív, realista elképzelésünk az emberről. Minden megszépül, minden nagyon előnyösnek, jónak és dicséretesnek tűnik. Ez azonban távolról sem önismeret, inkább önámítás.

Az emberek szinte biztosak abban, hogy mindig jót tesznek. Igen...az egó számára, földi szempontból. Az igazság az, hogy az ember nem is olyan amilyennek elképzeli magát, tele van illúzióval, képzelődéssel a saját magunkról alkotott kép. Így a másokról alkotott elemzés, diagnózis még inkább....

Az álláspontnak semlegesnek kellene lennie. A szubjektivitás, a hiányzó önkritika, a szépítési tendenciák, a kimagyarázkodás, az el nem fogadás, a kényelmesség, az elfojtás, az igazságtól való félelem stb. mind gátolják az emberi kibontakozást.

A jellem, a hajlamok, a kívánságok, az ideálok, az érzelmek elemzéséhez semleges magatartásra van szükség. A semleges magatartás az objektív diagnózis előfeltétele. Ez az amit képtelenek vagyunk megteremteni a mindennapi életünkben.

Nagyon fontos a semleges megállapítások elfogadásának a készsége anélkül, hogy szépíteni próbálnánk a helyzetet, vagy magyarázkodásba fognánk. Ha erre képesek vagyunk akkor azonnal megjelennek a bennünk rejlő " fekete pontok " is....ezeket a fekete pontokat különböző nézőpontokból kellene megvilágosítanunk és elemeznünk.

Az asztrológia is segíthet ebben, leginkább abban, hogy mi is a feladatunk az életben, mik is a hajlamaink és milyen tehetségünk van. Az I - Ging vagy a tarot is használható a helyes kérdésfeltevésekhez.
Sokat segít a meditatív önelemzés is.

Próbáljuk meg magunkat néhány percig a tükörben figyelni, és semleges megfigyelőként a tükörből ránk néző személyt elemezni. gyakran megrázó élményben van részünk. A tükör mint taneszköz évezred óta ismert.

Olyan egyszerű egy embertársunkról állításokat megfogalmazni énjének jellemző jegyeit meghatározni, mégis milyen nehéz lenne saját magunkról arcképet festeni.
Ezért azt ajánlom írjunk egy tanulmányt az ÉN nevű emberről. nagyon nehezünkre fog esni megtalálni a helyes és találó szavakat. Néha több nekifutásra is szükségünk van ehhez, míg végül minden stimmel.
Az önismeretre törekvés nélkül jövőt, próféciát sem kaphatunk. Enélkül az ember nevezetre sem vagyunk méltóak.

" Gnosti sauton " : " Ismerd meg önmagad " - ez állt a delphoi templom bejárata fölött. Ismerd meg önmagad...azután a világot is megismerheted... és másként fogod látni....és embertársaid is megértőbbek lesznek veled szemben.

/facebook/
Oszd meg:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

+ A | - a | Visszaállít
2014. júl.
26
  „Csendesedj, mert meghall Dracul!”
Kategória: Gondolatok, meglátások - Közzétette: fulldragon
szerző: Zetényi Csukás Ferenc

Sokan nem tudják, hogy Drakula újkori, kitalált figuráját Bram Stoker ír szerző 1897-ben megjelent regénye hozta a köztudatba. Az igazi Draculáról, azóta sem esik elég szó. Igazából két Draculát tart nyílván a história, akik kegyetlen és borzalmas cselekedeteikkel írták be magukat a történelembe.

Vlad Dracul havasföldi fejedelem volt az elődje az „igazi” Draculának, III. Vlad Tepesnek (Karóba húzó Vladnak), akinek tettei ősén is túlmutattak. Biztosan többen meglepődnek, ha leírom, hogy a nemzetség magyar gyökerekkel is bír, hiszen Tepes úrnak magyar asszony volt az édesanyja. Ugyanitt szeretném elmondani, hogy Mátyás királyunkkal is rokonsági kapcsolatban állt.
Tényleg csak két mondat még Vlad Draculról; Dracul, az ördöggel való cimboraságra utal, bár Zsigmond magyar király és német-római császár a legbelsőbb támogatói körébe is bevette. Ez a szervezet volt a Sárkány-lovagrend. Tagjai a királyhoz hű főnemesek voltak, a „sárkányos bárók.”
Később a magyarokat elárulta, ezért Hunyadi János Havasalföldre betört és fejedelmi székéből elűzte. A következő fejedelem-Vladiszláv- Vlad Dracult elfogatta és egyik fiával együtt lefejeztette. Ennyit az elődről, és most térjünk rá Drakulára, vagyis III. Vlad Tepes iszonytató „munkásságára.”

1431-ben született hősünk, Segesváron. Atyját lázadók ölték meg, testvérét előbb megvakították, majd elevenen megsütötték. A kis Tepes, már ötéves korában beavatást nyert a sárkányosok közé.

Ifjúként az Oszmán Birodalom túsza, ahol pokoli kínzásoknak vetették alá több esetben is függelemsértésért. Talán itt furakodott fiatal lelkébe a szadizmus.
1448-ban került Havasalföld „trónjára”, amely rövid ideig tartott, hogy majd évekkel később ismét visszakerülhessen hatalmába. A magyarokhoz való hűsége 1456-ig tartott; betört Erdélybe és felgyújtatta Brassót. Foglyait aklokba tereltette és elevenen megégette, vagy karóba húzatta. Rettegetté vált a neve szerte Európában.

Hunyadi Mátyás trónra lépése után (1458) ismét magyar oldalon találjuk, hogy majd 1462-ben szövetségesként 25 ezer embert húzasson karóba Bulgária területén. Turszun bég Tepest vérszomjas zsarnoknak és kegyetlen gyaurnak írja le munkáiban: „hat mérföldnyi hosszúságbankét sor sövényt fonatott, majd a két sor sövény hosszúságában lévő területet magyar, moldvai és oláhok karóba húzásával töltette meg.”

Erdélybe való bevonulásakor magához hívatta az oláhokat, majd levágatta azokat az embereivel. Harmincezer embert mészároltatott le, egyetlen ilyen alkalommal. Nemzetségét és családját sem kímélte, számos rokonát is megölette. Fővezérét (Cellinó), azért végeztette ki, mert túl kegyes halállal büntette foglyait (nyakazás) a nyársa húzás és elevenen megégetés helyett. Egymást váltó szeretőivel egyszer hált, reggelre elevenen megfőzette mindegyiket, sőt egyik kedvenc szokásaként, csecsemőket csapott kősziklához az édesanyjuk szeme láttára, majd az anyákat a megerőszakoltatásuk után karóba húzatta.

Mátyás király történetírója, Bonfini is megörökítette Tepes tetteit: „ a vajda nyársra húzott törökök százai között lakomázott és mulatott.”
Volt úgy, hogy nyomorékokat, betegeket és koldusokat hívott össze egy-egy városban, majd miután megetette őket, közölte velük, hogy megszabadítja társaságukat a szenvedéstől. Mindet elevenen felgyújtatta. Kétezer török rabnak a talpát megnyúzatta, sóval bedörzsöltette, majd a sót érdes nyelvű kecskékkel nyalatta le.
Fjodor Kuricin írja: „mikor a török követek megjelentek Drakula előtt, akik fejükön hagyták a turbánjukat, amiért vasszögekkel erősítette az a fejükhöz.”
II. Pius pápa is beszámol kegyetlenségeiről: huszonötezer karóba húzást rendelt el Dracula, még a gyerekeknek sem kegyelmezett. Katonái legalább a csinos és fiatal lányokat meg akarván menteni, feleségül kérték őket Tepestől. Az „ördög” erre azt mondta, hogy a nászéjszakát itt nyilvánosan tartsák meg, de utána gyorsan búcsúzzanak el arájuktól, mert azoknak melleit véteti és karóba húzatja valamennyit.
Kivégzései borzalmasak voltak; leginkább a karót részesítette előnyben, de volt kit megnyúzatott,volt kit forró olajban fűzetett meg, de számos olyan esetről is tudunk, amikor sebet ejtetett a foglyokon, majd hagyta őket kivéreztetni, majd a testüket a kutyákkal etette meg.
II. Mohamed szultán a moldvai vajdával szövetkezve végre legyőzte Drakulát (1462), aki Magyarországon keresett menedéket. Mátyás király, azonban elfogatta és vártömlöcbe záratta, majd később házi őrizetben tartotta. Tizennégy évet tartózkodott hazánkban.Miklós modrusi követ is itt találkozik a rettenetes hírű Tepessel. Így emlékezik: „A vlachok zsarnokát, Drakulát, amely névvel ők az ördögöt illetik, fogságban láttam, amikor a hun király mellett II. Pius pápa követi tisztét töltöttem be.Termete nem magas, de igen izmos és erős, külsőre kegyetlen és félelmetes, sasorra igen nagy, tág orrlyukakkal, arca pedig sovány és sápadt, hosszú szempillái tágra nyílt kék szemeit övezték, fekete és sűrű szemöldöke fenyegetővé tette nézését, bajuszán kívül arcát és állát borotválta. Kiugró homlokcsontjai növelék fejének méreteit. Magas tarkóját bikáéhoz hasonló nyaka kötötte széles vállaihoz, melyre fekete, göndör hajfonatok hullottak. Mesélte a király, hogy negyvenezer embert, akik az ellenség pártállásához tartoztak, kevéssel ezelőtt ölték meg az ő parancsára. Egyeseket szekérkerékkel zúzatott halálra, másokról a bőrt nyúzatta le, s ismét másokat karóba húzatván, alájuk égő parazsat tétetett és azon sütötte meg…”

Mátyás királynak hűséget fogadva és megfogadva, hogy nem kegyetlenkedik többé, 1476-ban visszahelyezte Havasalföld vajdájának Tepest. Három hónapig tartott ezt követően az uralkodása. Saját katonái ölték meg 1477 januárjában. Drakula levágott fejét a szultán kapta meg, testét Snagov kolostorában temették el.

Drakula parancsára több százezer ember halt kínhalált, kegyetlenségét alig van kihez hasonlítani. Borzalmas tettei őrzik nevét. Románia falvaiban, ha sír egy kis gyermek, akkor az anya csak egyetlen mondatot mond, és a kicsi elhallgat; „Csendesedj, mert meghall Dracul!”

forrás:/facebook/
Oszd meg:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

+ A | - a | Visszaállít
2014. júl.
26
  Nem a méret a lényeg, csak legyen hosszú és vastag
szerző: Kocsis Zoltán

Meglepő térképpel, péniszméret-térképpel rukkolt elő a német Focus magazin online kiadása. Ebből kiderül például, hogy Európában a bosnyák, a grúz és a holland férfiak lehetnek leginkább büszkék a férfiasságukra, míg a másik végletet a görögök, az olaszok és a románok képezik. Mi magyarok jól állunk: alig maradunk el az élmezőnytől.
„A pénisz mérete mindig is fontos szerepet játszott egy férfi önbizalmában és saját férfiasságának megítélésében", kezdik a cikket a németek. Arra ugyanakkor nem térnek ki, mégis milyen módszertan használatával szerezték adataikat. Talán jobb bele sem gondolni!


Lényeg az, hogy a cikk szerint az átlag európai (angol szakterület szerint kaukázusi) férfi pénisze ernyedt állapotban 7,3 centiméter hosszú, merev állapotában pedig 15,4 centiméter. Ezzel azonban még nincs vége, hisz adataik szerint körfogata ernyedt állapotban 7,6 centiméter, merev állapotban pedig 11,1 centiméter, átmérője pedig 31, illetve 41 milliméter, attól függően természetesen, hogy milyen izgatottsági állapotban van.

A cikk szerint az orvosilag dokumentált leghosszabb férfi nemi szerv 48,3 centiméter volt. Szakemberek szerint 30 centi fölötti pénisszel megközelítőleg ötezer férfi rendelkezik.
A magazin szerint nem tévhit az, hogy a különböző embertípusok között változó a pénisz hossza. Az Egészségügyi Világszervezet 1998-as tanulmányát idézik, amely négy kategóriába sorolta a péniszeket azok mérete szerint.

Ezek szerint a 12,5 centiméternél rövidebb pénisszel rendelkező férfiak 0%-a származott Afrikából, 27%-a viszont Ázsiából. Ezzel szemben a 17,6-20 centiméteres nemi szervvel rendelkezők között 21% volt afrikai, 15% fehér és mindössze 2% az ázsiai.

Ami Európát illeti, meglepő a kategóriák földrajzi szétszórtsága. A leghosszabb nemi szervvel ugyanis a bosnyák férfiak rendelkeznek, ahol az átlag 15,65 centiméter. Őket követik a grúzok, a hollandok (15,60 cm), majd a magyarok (14,99 cm) és a dánok (14.88 cm). A skála másik végén a görög férfiak találhatóak 12,18 centiméternyi átlaggal, 32 milliméterrel lemaradva az olaszok (12,50 cm) mögött. Nem érik el a 13 centimétert a románok (12,75) és az írek (12,78) sem. Nos uraim, lehet méregetni...

forrás:/szatmár.ro/

Oszd meg:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

+ A | - a | Visszaállít
2014. júl.
26
  Amerikai kézben a magyar találmány
Kategória: Tudomány és érdekesség - Közzétette: fulldragon
A massachusetts-i központú Waters Corporation megvásárolta a magyar MediMass Kft. fejlesztés alatt álló "Intelligens Késének" REIMS nevezetű, lényegi technológiáját - jelentette be az onkokést fejlesztő MediMass Kft.

Az üzletág értékesítése gyakorlatilag magában foglalja a MediMass összes eszközét, beleértve a szabadalmi beadványokat, szoftvereket, adatbázisokat és a technológiához fűződő tapasztalatot, szakértelmet és munkaerőt. A fejlesztés alapjául szolgáló REIMS technológia adja a lényegét az Intelligens Kés ("iKnife") néven ismertté vált fejlesztési projektnek. A koncepcionális fejlesztés szakaszában lévő Intelligens Kést a jövőben a műtétek közbeni, azonnali diagnózis felállításához lehet majd alkalmazni.

A REIMS technológia ahhoz szükséges, hogy az onkokés vagy intelligens sebészkés a későbbiek során képes legyen az operáció közben azon nyomban információt nyújtani a vizsgált szövet kémiai jellegzetességéről és arról, hogy tartalmaz-e rákos sejteket.

Az iKnife, a Waters általi további fejlesztést követően, lehetővé teheti, hogy az operáció folyamán a sebész minden esetben tökéletesen diagnosztizálni tudja és el tudja távolítani a rákos sejteket.
A technológia az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeképp képesnek bizonyult az azonnali kémiai analitika potenciális kiterjesztésére
A technológia az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeképp képesnek bizonyult az azonnali kémiai analitika potenciális kiterjesztésére

A REIMS egy olyan ionizációs eljárás, mely szinte bármilyen minta azonnali tömegspektrometriás analízisét lehetővé teszi. A technológia az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeképp képesnek bizonyult az azonnali kémiai analitika potenciális kiterjesztésére az élelmiszer-biztonság, mikrobiológia és a klinikai diagnosztika területére. A Waters már három éve együttműködik a MediMass-szal és az Imperial College London-nal a REIMS technológia továbbfejlesztésében azzal a céllal, hogy a technológia alkalmazható legyen az egészségtudomány több gyakorlati területén.

A MediMass Kft. 2008-ban a SOTE-vel együttműködésben alakult magyar kutatás-fejlesztéssel foglalkozó kkv, amely Takáts Zoltán kutató találmányára épül, akinek öt magyar magánszemély közeli munkatársa és partnere volt a kezdetektől fogva. A tulajdonosi csoport az elmúlt években többször bővült, legutóbb a Euroventures IV. (JEREMIE társ-befektető) alapja csatlakozott több magánbefektetővel együtt. Ennek eredményeként 2011-ben több körben mintegy 1-1,5 millió euróval megemelték a társaság alaptőkéjét. Ez lehetővé tette, hogy a kutatást elvigyék a prototípus fázisig, valamint megfelelő stratégiai partner találjanak az engedélyeztetésig és üzleti felhasználásig. A kutatásokat ezalatt az EU Hetes Keretprogramja is támogatta. A társaságot mindvégig az alapítók irányították.

A Waters Corporationt több mint 50 éve alapították. Célja, hogy üzleti előnyöket biztosítson olyan szervezetek számára, amelyek elsősorban laboratóriumi kutatómunkát végeznek olyan területeken mint az egészségügyi szolgáltatások, környezetvédelem, élelmiszerbiztonság, vízminőség, fogyasztói termékek és magas hozzáadott értékű kémiai anyagok. A Waters portfóliója magában foglalja a kémiai elkülönítés tudományát, a laboratóriumi információ menedzsmentet valamint a tömegspektometriai és hőmérsékleti analízist. A társaság árbevétele 2013-ban elérte az 1,9 milliárd dollárt.

forrás:/MTI/
Oszd meg:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

+ A | - a | Visszaállít
2014. júl.
25
  Megérkezett a Progressz M-24M
Kategória: Csillagászat, űrkutatás - Közzétette: fulldragon
szerző: Frey Sándor

Éjjel indult, és hat órán át tartó repülés után meg is érkezett a Nemzetközi Űrállomáshoz (ISS) a legújabb orosz teherűrhajó.

A Progressz M-24M (más jelöléssel 56P) sorrendben az 56. orosz teherszállító űrhajó, amelyet 2000 óta az ISS-hez indítottak. A start Bajkonurból, egy Szojuz-U hordozórakétával történt július 24-én, magyar idő szerint 23:44-kor.

A Progressz fedélzetén összesen mintegy 2,6 tonnányi ellátmány utazott: hajtóanyag, élelmiszer és egyéb, az ISS működéséhez és lakóinak életfenntartásához szükséges dolog. A szállított üzemanyag tömege 800 kg. Emellett kb. 420 kg víz, 26 kg levegő, 22 kg tiszta oxigén van a teherűrhajón. A hermetizált raktérben 1323 kg-ot tesz ki a tartalék alkatrészek, kísérleti eszközök tömege.

Útban a starthely felé, vasúton. (Roszkoszmosz)

Az előző Progressz teherűrhajó (M-23M) hétfőn vált el az űrállomástól, felszabadítva a Pirsz modulon levő dokkolóhelyet az utódja számára. Feleslegessé vált dolgokkal megpakolva, várhatóan július 31-én semmisül meg a földi légkörben, a Csendes-óceán déli része felett.

A Progressz M-24M egészen október 27-éig marad az ISS-hez csatlakoztatva. A következő teherűrhajó az európai ATV-5 (Georges Lemaître) lesz, amely a jelenlegi tervek szerint július 29-én startol Kourouból, és augusztus 12-én csatlakozik az ISS-hez.

forrás:/urvilag/
Oszd meg:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

+ A | - a | Visszaállít
2014. júl.
25
  Szerelem és lélektársi kapcsolatok
Kategória: Ezotéria és hasonlók - Közzétette: fulldragon
szerző: Mohácsi Viktória

Azt gondolom, egy olyan időszakot élünk, amikor az embereknek szembe kell nézniük legerősebb félelmeikkel. A legtöbben párkapcsolati gondokkal küzdenek. Menjek vagy maradjak? Felvállaljam, ne vállaljam? Szeret vagy nem szeret? Szeretem vagy csak ragaszkodom? Ez az időszak nagyon sok embert az elengedésre tanít és arra, hogy megtanuljon feltétel nélkül szeretni. Nem harcolni kell, hanem elfogadni... Ez egy óriási próbatétel a léleknek.
Találkozol valakivel, és lelkeitek felismerik egymást.


A lélaktársak egymásra találása hihetetlen nagy csoda, mégis az emberek egy része megijed és menekülőre fogja, mert fél, hogy irányítható lesz, és minél jobban szeret, annál sebezhetőbb. Az emberek másik fele pedig rabja lesz ennek az érzésnek, és függni kezd a másik embertől. Az emberek nagyrésze nem érti a szerelmet. Szeretni nem azt jelenti, hogy bármi viszonzást vársz, hanem azt, hogy adsz, mert ez örömet okoz Neked. Mindegy, hogy hol és kivel van a másik. Te szereted őt, egész egyszerűen önmagáért. Nem azért, amit tesz vagy mond. Nem is azért, amit irántad érez. Azért szereted, mert ez Neked ad boldogságot. De a legtöbb embernek hamar elfogy a türelme és ki akarja zsarolni magának a kapcsolatot. Ha már megkaptuk azt a kiváltságot, hogy ebben az életünkben találkozhatunk lelkünk másik felével és a földre lehozhatjuk a mennyországot, akkor érdemes megértenünk, mi is történik velünk.

Elsőként ezek a helyzetek megtanítják velünk az elengedést. Ha ezt valaki nem tudja megtenni, nem tud továbblépni. Senki nem azért jön az életünkbe, hogy birtokoljuk őt. Te is, ő is azért születtetek, hogy megírjátok a saját történeteteket. Ha nem jött létre még köztetek fizikai síkon a kapcsolódás, az azért van, mert mindkettőtöknek jelenleg más feladatai vannak. Sokkal bölcsebb ezekre koncentrálni, és hagyni, hogy ő is a saját útját járja. Tudom, az egyik legnehezebb dolog, amit az életben meg kell tanulnunk, az elengedés. De pont ez a lényeg. Rajta kívül ezt senki más nem tudja megtanítani Veled.

Arra kérlek, ne Te akard megoldani az életét. Ez azt jelenti, hogy eléggé becsülöd és tiszteled őt, hogy bízol benne annyira, hogy egyedül is megállja a helyét és megjárja az útját. A lélek-kapcsolat úgyis megmarad. Engedd el a kezét és bízz az isteni gondviselésben. Minden okkal történik a világban.
Ilyenkor jön a kövtkező kérdés: Ha nincs itt az ideje, akkor miért találkoztunk? Ezen mindig jót mosolygok. Vajon mennyivel szebb azóta a világ?

Ezeknek a találkozások a célja az, hogy megtegyél és megtanulj olyan dolgokat, amire eddig semmi és senki más nem tudott motiválni (pl. elengedés). Ajándékként fogd fel azt, hogy beléptetek egymás életébe. Ő egy egyenértékű tükör Számodra. Általa tudod meg, mi az, amiben még változnod, fejlődnöd kell. Ha nem vállal fel, kérlek azon gondolkodj, Te még miben nem vállalod magad. Ha visszautasít, akkor gondolkodj, Te mit utasítasz el magadban. Ő semmi mást nem tesz, mint megmutat Téged saját magadnak. Meg kell értened azt, hogy elsőként az a feladatod, hogy tisztában légy azzal, ki vagy Te, és mit keresel a világban. Le kell vetned az összes álarcod, amit a neveltetés és a társadalom Rád kényszerített. A lélektársak egymásért születtek. De hogyan tudna Téged szeretni, mikor még nem vagy Önmagad? Hogyan tudna szeretni, mikor Önmagadat sem szereted? Amikor még magadnak sem mered megmutatni, ki is vagy Te. Fel kell ismerni, hogy már nincs szükség játszmákra, nincs szükség álarcokra. Aki azt akarja, hogy szeressék, az legyen szerethető. Aki azt akarja, hogy szeressék, az tanuljon meg először szeretni. Főként önmagát.

Légy hálás azért, hogy van. Azért, mert létezik. Bárhol van, bármit csinál és bárkivel. Légy hálás minden felismerésért, amihez elvezetett Téged. Akár lesz még dolgotok egymással, akár nem.
Végül pedig Ritocska szavaival búcsúzom: "Végül pedig legfőképpen, mindig emlékezz arra, hogy a szeretetnek ezer arca van. A szeretet elfogad. A szeretet megbocsát. Ha igazi szeretet. Mert az igazi szeretetnek nincs érdeke vagy észoka. Az igazi szeretet csak kitörölhetetlenül van. Él és ég benned. Iránta, irántam és mindenki iránt. Ha csak ezt az egyet megtanulod, máris gyógyítod a világodat."

forrás:/ebredeshajnalan/
Oszd meg:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

+ A | - a | Visszaállít
2014. júl.
25
  Zsugorodik az agyunk
Kategória: Tudomány és érdekesség - Közzétette: fulldragon
szerző: Dr. Kazai Anita

Húszezer évvel ezelőtt az átlagos emberi agy 10 százalékkal nagyobb volt, mint ma. Mi lehet agyunk méretbeli csökkenésének oka, és az együtt jár-e intelligenciánk hanyatlásával is?
Néhány szakember, így pl. David Geary, a columbiai University of Missouri pszichológusa szerint az agyméret csökkenése azt mutatja, hogy intelligenciánk is csökkent az elmúlt néhány ezer év alatt, írja a New Scientistben megjelent cikkében Jonathon Keats.


Mások, köztük John Hawks, a University of Wisconsin-Madison antropológusa ezzel ellentétes véleményen vannak: szerintük azért csökkent az emberi agy mérete, mivel nőtt a hatékonysága, és már nem volt szükséges olyan nagy agyat cipelni és etetni.

Minden szervünk mérete csökkent

A pszichológus Bruce Hood (University of Bristol) szerint sem csökkent az intelligenciánk az agyméret zsugorodása következtében, ő egy harmadik elmélettel állt elő: megváltozott a társadalom, így megváltozott az intelligenciánk is. Háziasítottuk magunkat, feltaláltuk a kultúrát, és azokat a módszereket, amik révén képesek lettünk a társadalmi együttélésre. A domesztikáció pedig, mint a többi állat esetében is, csökkentette az agyméretünket, írja a New Scientistben ismertetett, The Domesticated Brain című könyvében az angol pszichológus.

Hood érvelése szerint minden állat, amelyet az ember háziasított, ennek eredményeképpen elvesztette agyi kapacitásának egy részét. A háziasítás miatt kialakuló passzivitás következtében csökkent tesztoszteron-szintjük, és ennek révén csökkent minden szervük mérete.

Az intelligenciánk nem csökken

A kutyák kiválóan példázzák az agyi kapacitás csökkenését: azokban a helyzetekben, amelyeket a farkasok ravaszsággal próbálnak megoldani, a kutyák gazdájuk segítségét várják.

Hood fejlődéspszichológiai vizsgálatai alapján párhuzamokat állít fel a kutyák és a gyerekek között, ennek révén támasztja alá a háziasítás hatásairól szóló elméletét. A kutyákhoz hasonlóan a kisgyerekek is igen ügyesek abban, hogy segítséget szerezzenek. Még a csecsemők is képesek arra a trükkre, hogy egy szempillantás révén rávegyék a szüleiket, hogy azok odaadjanak nekik bizonyos tárgyakat, amiket a csecsemő nem tud elérni. A kutyákhoz hasonlóan a kisgyerekek is kiválóan olvassák a többiek által adott jeleket: csak a kutyák és az emberek képesek követni az ujjat, ahogy az rámutat a tárgyra.

Hatékonyság helyett konformitás
Természetesen az emberi kultúra kifinomultabb, mint az állatok világa, és Hood elemzi is ezeket a lényeges különbségeket. Az egyik eltérés például az, ahogy az utánzás működik. A csimpánzok és az 5 éves kisgyerekek például egyaránt utánozzák mások cselekedeteit, és így tanulnak új készségeket. Azonban a csimpánzok csak azokat a mozdulatokat utánozzák, amelyek szükségesek az adott cél eléréséhez, míg a gyermekek azokat a mozdulatokat is, amelyek pedig egyértelműen szükségtelenek a cél elérése szempontjából. Mi az oka annak, hogy a gyermekek felesleges cselekedeteket is utánoznak? Teszi fel a kérdést a fejlődés-pszichológus. Valószínűleg az, hogy a számukra fontosabb, hogy beilleszkedjenek, a többiekkel azonos módon viselkedjenek, mint az, hogy megtanulják, hogyan lehet egy feladatot a leghatékonyabban megoldani.

A domesztikáció árnyoldalai
Vagyis társadalmi ügyességünk egyaránt oka és következménye önmagunk háziasításának, érvel Hood, és hozzáteszi: fajunk sikerének titka épp ez a fajta viselkedés a társadalomban. Másrészt épp ez vezet a domesztikáció sok káros mellékhatásához is: előítéletekhez, háborúkhoz. Mivel ilyen nagy hangsúlyt fektetünk az engedelmességre, az nemcsak a tudás átadását teszi lehetővé, hanem azt is, hogy nagyon könnyen manipulálhatók vagyunk például gátlástalan vezetők által, és szánalomra méltó tetteket is túl könnyen elkövetünk arra hivatkozva, hogy nem a miénk a felelősség.

forrás:/gyartastrend/
Oszd meg:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

Oldal:   <<        >>  
Hírkategóriák