+ A | - a | Visszaállít
2014. ápr.
21
  Húsvéti gondolatok
Kategória: Gondolatok, meglátások - Közzétette: fulldragon


Húsvéti gondolatok

szerző: Asajah Spiritiszta Energiagyógyász Masszőr

Egy legenda szerint Mária Magdolna, Jézus tanítványa - már Jézus halála után - Rómába ment, ahol Tiberius császárral is találkozott. Mivel az uralkodó elé akkoriban szokás volt valamilyen ajándékkal járulni, Mária Magdolna - mivel nagyon szegény asszony volt - egy egyszerű főtt tojást vitt a császárnak, és találkozásukkor beszélt neki Krisztus feltámadásáról. Tiberius azonban így válaszolt: az, hogy egy ember a halottak közül feltámadjon, éppoly lehetetlen, mint ahogy ez a tojás sem fog piros színűre változni. Csodálatos módon azonban, hogy igazolódjanak Mária Magdolna igaz szavai Krisztus feltámadásának igazságáról, a tojás azon nyomban piros színűre változott.

Azt a tudatot, amely a teremtésen túl létezik Atyaistennek, a teremtésben visszatükröződött tudatát Krisztus-tudatnak, és azt a rezgést, amely a teremtést építi fel, Szentléleknek nevezik.

Az egész világegyetem Isten fizikai testét ábrázolja, és a Krisztus-tudatot, az isteni értelmet, amely a hatalmas testben megnyilatkozik. Az emberi test úgyszólván a világegyetem kicsiben, és a kis tudatunk Krisztus-tudat kicsiben. Ha valaki a tudatát állandóan tágítja, megszerezheti ama Krisztus-tudatot, amely az egész világegyetemben megnyilatkozik. A tudatot a test korlátozza, de aki a kozmikus hangra figyel, amely a kozmikus energiából indul ki, az képes a tudatát egyesíteni vele, és a világegyetemben mindenütt jelenlévővé válni.

Az a hang, amely az atomból ered, az általános Aum-rezgés hangja, a Szentlélek hangja. Ha halljátok ezt a hangot, az híd lesz köztetek és a Krisztus-tudat között, amely átvezet a tudatlanság folyamán. Aki hallja a kozmikus hangot, Krisztussal lép kapcsolatba, ez a legbiztosabb módszere az Istennel való kapcsolat helyreállításának.
Tudatunkat legnagyobbrészt a környezet és a test zajai veszik igénybe, ha mégis halljuk mély meditálásban a kozmikus hangot, tudatunk kitágul, míg egy nem lesz a Krisztus-tudattal, ami Jézusban nyilatkozott meg, és jelen van minden atomban. A Krisztus-tudat állapotában a tudat oly módon tágul ki, hogy az ember előtt minden nyilvánvaló lesz.
A teremtésben munkálkodó Atyaisten értelme a Krisztus-tudat, és az egyetlen lehetőség ennek a tudatnak az elérésére, összeköttetésbe lépni a Szentlélekkel, a hű „Tanúval”, avagy Hanggal, amely a rezgésből ered. Jézus megígérte, hogy eltávozása után küld vigasztalót. Ez az AUM magasztos hangja. Aki ezzel a hanggal összeköttetésbe kerül, képes általa kiterjedni és eggyé lenni az egyetemes Krisztus-tudattal. (Paramahamsa Yogananda)

forrás:/facebook/
Oszd meg:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

+ A | - a | Visszaállít
2014. ápr.
20
  Ferenc Pápa bejelentette: Nem vagyunk egyedül az Univerzumban !
Kategória: Gondolatok, meglátások - Közzétette: fulldragon

Róma: Őszentsége pénteken szentbeszédet tartott a Szent Péter téren. Ferenc Pápa nagyon egyszerűen, világosan és az összesereglett hívők csodálkozásától övezve kijelentette:

„Kedves Testvéreim! El szeretném mondani mindannyiótoknak azt, hogy nem vagyunk egyedül az Univerzumban. A Tudomány eléggé fejlett annyira, hogy hamarosan meg fogjuk ismerni az új fivéreinket és nővéreinket, akikkel kicseréljük egymást közt a békesség jelét. Azon a napon megtörténik a csoda, és ne feledjétek: Egy az Isten és mindannyiunkon egyformán őrködik, vigyáz.A kinyilatkoztatás hatalmas izgalmat keltett és lenyűgözte azt a sokezer embert, akik a téren követték a szentbeszédet. Ferenc Pápa ezzel a rendkívüli tettével azt szerette volna tisztázni, hogy a fejlődés tekintetében nagyon fontos az, hogy nyitottak legyünk az új ismeretekre és összhangban a józan ésszel csodálkozzunk ezekre. Ez a kinyilatkoztatás bizonyára megváltoztat mindent.

forrás:/foldicsillagok/
Oszd meg:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

+ A | - a | Visszaállít
2014. ápr.
20
  Eladó a világ leghátborzongatóbb szigete
Kategória: Maradjunk a Földön - Közzétette: fulldragon

szerző: Orosz Zoltán

Karantén, pestistelep és egy őrült elmeorvos szanatóriuma után luxusszálló épülhet Poveglián.
Téved, aki azt gondolja, hogy a világ leghátborzongatóbb szigete valahol a kísértetjárta skót partok mentén, vagy a hírhedt Bermuda-háromszögben van, és az is, aki azt gondolja, hogy a hírhedt Alcatraz lenne az.
Poveglia egy apró ékszerdoboz, az itáliai Velence lagúnájában fekszik. Bár a tizenhét hektáros földrab festői szépségű, történelme sötét és felkavaró. Nem véletlenül kihalt évtizedek óta: még a macsóságukra büszke olaszok sem merészkednek a közelébe. Nappal motorcsónakokkal cirkáló rendőrök figyelmeztetik az utazókat, nehogy a partjára lépjenek, de éjjelente ők sem maradnak a közelében. Állítólag sehol a világon nem kísért annyi elveszett lélek, mint ezen az apró szigeten.Az európai civilizáció hajnalán lakatlan volt Poveglia, csak a középkorra népesült be: 421-ben a barbár invázió elől menekülő esteiek, és padovaiak telepedtek le rajta. Virágzó élet folyt itt, egészen 1379-ig, amíg Velencét meg nem támadta a genovai flotta. A szigetet ekkor kitelepítették, és egy erődítményt emeltek rajta. Az Oktogon romjai még ma is látszanak. Aztán évszázadokra ismét lakatlanná vált a sziget. Bár 1527-ben egy szerzetesrendnek felajánlották, hogy építsenek ott kolostort és rendezkedjenek be, ők visszautasították.

Csak sokkal később, 1776-ban vették birtokba újra emberek a szigetet: ekkor került a helyi közegészségügyi hivatal ellenőrzése alá. Karanténként használták: a partjainál állomásoztatták egy ideig a Velencébe tartó hajókat. Néhány évvel később kiderült, hogy mennyire bölcsen tették. Két hajón pestisgyanús betegeket fedeztek fel. Kirakták, és sorsukra hagyták őket Poveglián, mely attól fogva a pestisesek szigete lett: ezrek végezték ott szörnyű kínok között. Aztán újra a kihaltság évtizedei követték egymást. Az újabb fordulat 1922-ben következett be.Poveglián elmegyógyintézet épült, és egy ideig úgy tűnt minden rendben megy. Később azonban rettenetes dolgokra derült fény. Az intézet igazgatója őrültebb volt, mint az összes páciense együttvéve: kegyetlenül kínozta betegeit, és szörnyű kísérleteket végzett rajtuk. Gyakran vágott ki egy-egy darabot ápoltjai agyából, hogy így távolítsa el belőlük a pszichés betegséget. A betegek és a személyzet több tagja pedig állandóan arra panaszkodott, hogy éjjelente a szigeten pusztult pestisesek kísértenek. Az elmegyógyintézetet, és vele együtt a szigetet az után zárták le végleg, hogy őrült professzora levetette magát az óratoronyból. Előtte gyakran mondogatta, hogy nem hagyják nyugton a szellemek.
Poveglia partjaira ma is csak különleges engedély birtokában teheti bárki a lábát. A közeljövőben ez azonban megváltozhat. Az olasz kormány ugyanis úgy döntött, hogy több történelmi épület mellett a kísértetszigetet is árverésre bocsájtja, hogy az ország könnyebben kilábalhasson a gazdasági válságból. Ha a terv sikerül wellness központ épül majd a szigeten

forrás:/hir24/ TheTelegraph/

Oszd meg:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

+ A | - a | Visszaállít
2014. ápr.
20
  Kellemes ünnepeket !
Kategória: Hí­rek - Közzétette: fulldragon
Oszd meg:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

+ A | - a | Visszaállít
2014. ápr.
19
  Mégsem hasonlít a Föld az ikertestvérére
Kategória: Csillagászat, űrkutatás - Közzétette: fulldragon
Alig nagyobb a Földnél a Kepler-186f exobolygó. Egy vörös törpecsillag lakható zónájában kering, igaz, annak fagyosabb részén, és ebben ki is merül a hasonlóság. Nem tudjuk, miből áll, van-e légköre, és van-e rajta víz. Ha viszont van, akkor az folyékony lehet.

Amerikai csillagászok a Földhöz minden eddiginél jobban hasonlító exobolygót találtak a Kepler-űrtávcsővel gyűjtött adatokat elemezve.

A bolygó a csillaga úgynevezett lakható zónájában kering, tehát – elméletileg legalábbis – akár az élet előfeltételének tartott folyékony víz is jelen lehet a felszínén. A Kepler-űrtávcsővel sok száz Naprendszeren kívüli bolygót sikerült már felfedezni, még nagyobb a felfedezés megerősítésre váró jelöltek számra.

A bolygók között találtak már olyanokat, amelyek a lakható zónában keringenek, olyanokat is, amelyek mérete nagyjából akkora, mint a Földé, ám a most talált Kepler–186f az első exobolygó, amelyik mindkét feltételt teljesíti. A felfedezésről Elisa V. Quintana (SETI Intézet) és munkatársai a Science 2014. április 18-án megjelenő számában számolnak be, bár a felfedezés híre már március végén kiszivárgott a Twitteren.

A Kepler–186f egy öt bolygóból álló rendszer legkülső tagja, négy társa a lakható zónán belül kering. Ez viszont azt jelenti, hogy ha a bolygónak a földihez hasonló légköre van, és ha egyáltalán előfordul víz a Kepler-186f felszínén, akkor az folyékony halmazállapotban lehet jelen. (Hangsúlyozni kell, hogy a H2O előfordulása és a légkör létezése csak feltevés.

Fantáziarajz a Kepler-186f exobolygóról (Forrás: Science)

Természetesen egyik feltétel fennállására sincs semmiféle bizonyíték, így a folyékony vízére sem. Következésképpen a bolygót igazából nem kiálthatjuk ki a „Föld ikertestvérének”, mert erre még nincs bizonyítékunk.)

A bolygó sugara a mérések szerint 1,11 földsugár, 0,14 földsugár bizonytalansággal. Érdekes, hogy a rendszer másik négy tagja is a Földhöz hasonló méretű, 1,5 földsugárnál kisebbek, 3,9 és 22,4 nap közötti keringési idővel. Ezt a négy bolygót két év megfigyelései alapján fedezték fel, az f jelűt csak egy évvel később. A Kepler–186f keringési ideje 129,9 nap, ennek megfelelően a csillagától 0,35 csillagászati egység (cse) távolságra kering. (Ez nagyjából a Merkúr távolságának felel meg, de az M típusú vörös törpe mérete kisebb, sugárzása jóval gyengébb a Napénál, ezért esik a bolygó a lakható zónába.)

A bolygó tömegére csak becsléseket tehetünk, a feltételezett kémiai összetételétől függően eltérő eredményeket kapunk. Ha a bolygó teljes egészében vízből és/vagy jégből állna, akkor tömege csak 0,32 földtömeg lenne, ha döntően vasból állna, akkor 3,77 földtömeget kapunk. A reálisabb (egyharmad rész vas, kétharmad rész szilikátos kőzetek) összetételt feltételezve a bolygó tömege 1,44 földtömeg lehet.

A Kepler-űrtávcső a csillagok előtt áthaladó bolygókat kereste. A csillagnál jóval kisebb bolygó alig észrevehető elhalványodást okoz a csillag fényességében, az egy adott csillagnál szabályos időközönként bekövetkező elhalványodásból lehet a bolygó jelenlétére következtetni(Forrás: NASA)

A csillag, amely körül a Kepler–186f kering, vagyis maga a Kepler–186, egy M1 színképtípusú, a Hertzsprung–Russell-diagramon az úgynevezett fősorozathoz tartozó vörös törpecsillag. A csillag felszíni hőmérsékletét 3800 kelvin körülinek mérték (Nap: 5780 K), sugara pedig 0,47-szer akkora, mint a Napé, vagyis mintegy 650 000 km lehet az átmérője. Következésképpen a bolygó és a csillag sugarának aránya 0,021 (ugyanez az arány a Föld/Nap esetében 0,009, a Neptunusz/Nap esetén 0,035). A csillag tőlünk mért távolsága 151 parszek (kb. 500 fényév).

A lakható zóna a csillag fizikai tulajdonságai alapján végzett számítások szerint 0,22 és 0,40 cse között húzódik. Számítások szerint az M típusú törpecsillagok lakható zónájának belső részében hiába megfelelő a hőmérséklet a folyékony víz létezéséhez, az ott keringő bolygók nem tudják tartósan megtartani a vizet, az megszökik a felszínéről. A Kepler–1876f azonban a lakható zóna külső széléhez közelebb kering, ott nagyobb az esély a víz megtartására. Ha tehát eredetileg is volt víz a bolygón, akkor az valószínűleg folyékony lehet.

A Kepler-űrtávcsövet 2009. március 6-án indították, majd a műszerek kalibrálása után május 12-én kezdte el az érdemi megfigyeléseket. Néhány hónapon belül már fel is fedezte az első úgynevezett forró jupitereket. A távcső fő feladata a Naprendszeren kívüli bolygók, az úgynevezett exobolygók keresése.
Ezek közül elsősorban azok érdeklik a csillagászokat, amelyek pályája a lakható zónába esik. Ehhez a Kepler folyamatosan, rendkívül pontosan egyidejűleg több mint százötvenezer csillag fényességét mérte. Azt próbálták érzékeny műszereivel észrevenni, amikor egy bolygó keringése közben áthalad a csillag előtt, ami a csillag látható fényének csekély elhalványodását okozza. Tavaly nyáron a Kepler-űrtávcső meghibásodása miatt a sikeres műszerrel lényegében befejeződött az adatgyűjtés, az adatok feldolgozása azonban jelenleg is folyik.

A NASA Kepler-űrtávcsöve éveken át kereste az exobolygókat. Az űrszonda már nem működik, de a megfigyelési adatokban egyre újabb Naprendszeren kívüli bolygókat találnak a csillagászok
A felfedezésekről az első átfogó értékelést 2012 őszén adták, erről és az első három év fontosabb felfedezéseit az Origo is összefoglalta. Később a felfedezett bolygók és bolygójelöltek nagy számának köszönhetően már megjelentek az első statisztikai elemzések is.

2013 nyarán további statisztikai vizsgálatok eredményéről is beszámoltak a kutatók. Ezek szerint úgy tűnik, hogy az M színképű (vörös) törpecsillagok körében a lakható zónában keringő, földszerű bolygók gyakorisága 0,015, vagyis 67 ilyen csillag közül egynél fordulhat elő a kívánt bolygó. Következésképpen a legközelebbi, fedést okozó ilyen bolygó 95 fényévre lehet tőlünk, amelyik (eltérő pályahelyzete miatt) nem okoz fedést, arra akár 23 fényéven belül is számíthatunk – persze átlagosan.

Most tehát éppen egy ilyen bolygót – pontosabban az első ilyent – sikerült felfedezni. Ha fenti becslés helyes, akkor a Kepler–186 távolságán belül száznál is több, a Földhöz hasonló méretű, a lakható zónában keringő exobolygóra kell számítanunk. Ha nem sikerül ilyen számban megtalálni az ilyen „különleges” exobolygókat, akkor a fenti becslést túlzottan optimistának kell tekintenünk.

A Kepler által korábban felfedezett bolygók közül a Kepler–62f hasonlít legjobban a Földhöz, de az 1,4-szer nagyobb a Földnél, fele annyi energiát kap a csillagától, mint a Föld a Naptól és 267 nap a keringési ideje.

forrás:/origo/
Oszd meg:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

+ A | - a | Visszaállít
2014. ápr.
19
  Üresség
Kategória: Ezotéria és hasonlók - Közzétette: fulldragon
szerző: Horváth Gabriella Tek Kineziológus

Te hogy állsz az ürességhez? Félsz tőle, vagy tudod élvezni? Az üresség állapota az egyik legnagyobb áldás, ami téged érhet. Sokakat megijeszt az üresség. Nem tudnak mit kezdeni vele. Megszokták, hogy valamit mindig cselekedni kell.

Az üresség a lélekfejlődés egyik kívánatos állomása. Ha már az ürességig el tudsz jutni, akkor elmondhatod, hogy jó úton haladsz. Mert mi is az üresség?

Csend, cselekvésmentesség, zajmentes és nyugodt állapot. Amikor nem tombol az egó, nem sorolja vágyait, vagy éppen félelmeit. Épp ezért az ürességet üdvözöld életedben, és bátran veregesd meg a vállad, mert jól csináltad, amit addig csináltál.

A félelmet ilyenkor az egó okozza, aki nem szereti az ürességet. Neki mindig tenni, gondolni, érezni kell valamit. Nem hagy nyugodni, és azt duruzsolja a füledbe, hogy ezzel a nagy semmivel veszélyben vagy. Ne hallgass rá! Aztán amikor őt is le tudod állítani, akkor végtelen boldogság fog el. Beáll a teljes csend, a béke az elmédbe.

Az ürességre szükség van. A korsónak is csak falai vannak, és benne üresség van, hogy megtölthető legyen, ezért használható. Így hasznos a létező, és hasznot adó a nem létező. Mindkettőre szükség van. Te vagy a hasznos, és a benned élő üresség lesz a hasznot adó számodra. Mert ami üres, csak az tölthető meg. Ami üres, abban a régi fájdalmak teret adnak az új örömöknek.

Törekedj az üresség állapotára. Próbáld elmét tébolyító zaját lehalkítani. Lásd meg a jelen pillanatot, és az abban rejlő lehetőségeket, amik rád várnak, hogy befogadd őket. Ehhez viszont helyet kell csinálnod tested korsójában.

És már a megoldást is leírtam: Maradj a jelenben! Fókuszáld a figyelmed arra, ami MOST van! Ha észreveszed, hogy elméd megint bevitt a félelmek zajába, akkor ismét fordítsd kifelé a figyelmet. Gyakorold, amíg egyszer arra döbbensz rá, hogy már jó ideje nem féltél. Megcsinálható, nem nagy ördöngösség. Csupán akarni, és tenni kell érte.

forrás:/lélekhang/
Oszd meg:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

+ A | - a | Visszaállít
2014. ápr.
19
  Black Knight, az idegen műhold
Kategória: UFO-k és földönkí­vüliek - Közzétette: fulldragon
13000 éves idegen műhold.A Fekete lovag továbbra is a Föld körül kering, és jeleket bocsát ki.Adatokat továbbít de hova és kiknek?

1960. február 11-ei számában a "The New York Times" című napilap egy rejtélyes szatellit felfedezéséről közölt le cikket, melynek következtében egy csapásra ismerté válik szerte a világon, egy "Black Knight" azaz "Fekete lovag" néven emlegetett, azonosítatlan űrbéli objektum, melynek létezését mind az amerikaiak, mind pedig az oroszok detektálják és elismerték.

Eme műhold felfedezésekor még csak alig néhány (így jól ismert) ilyen szerkezet keringett a Föld körül. Méretét (és feltételezett technikai adottságait) tekintve az objektum többszöröse egy normál műholdénak. Sebessége és keringési iránya sem a megszokott, hisz a földi műholdak általában lassabban és nyugatról keletre, míg a Fekete lovag pont fordítva, kelet-nyugati irányba, poláris pályán és meglehetősen gyorsan mozog.

Időnként egyébként még a Földről is lehet látni, amint egy apró, de fényes, vörös pontként áthalad az éjszakai égbolton.
Az Egyesült Államok, az egykori Szovjetunió, de még sok más (főként európai) ország is észlelte, hogy az idegennek vélt űreszköz kódolt jeleket bocsátott ki, melyeket egyeseknek (például a jelsorozatot adásuk közben szintén észlelő HAM rádió egyik munkatársának is) sikerült dekódolniuk. Állításuk szerint a jelsorozat az Ökörhajcsár csillagkép 13000 évvel ezelőtti helyzetéről és állapotáról tartalmazott meglepően pontos információkat, konkrét célja és üzenete azonban egyenlőre nem ismert.Ebből az incidensből kiindulva sokan vélik azonban úgy, hogy ezek szerint a Fekte lovag 13000 évvel ezelőtt indulhatott az eddig ismeretlen űrlény civilizációtól útjára, vagy éppen akkor állhatott geostacionárius pályára, s így azóta keringhet Földünk körül vizsgálva azt.

forrás:/keptelenség/
Oszd meg:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

Oldal:   <<        >>  
Hírkategóriák