:: Fórumok :: Az összeesküvés-elméletek :: Teóriák
 
<< Előző téma | Következő téma >>
Idöutazás, féregjáratok, elméletek
Oldal:   <<        >>  
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, Róza
Szerző Üzenet
nordi
p szept 03 2010, 10:51
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 926
Vissza az elejére
nordi
cs szept 30 2010, 10:05
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 926
Megtalálták az első potenciálisan lakható idegen bolygót

Kereszturi íkos 2010. 09. 30., 8:20

Olyan Naprendszeren kí­vüli bolygó felfedezését jelentették be, amelyen megfelelő körülmények uralkodhatnak a folyékony ví­z és talán az élet számára is. A Gliese 581g csak háromszor nagyobb tömegű a Földnél, és az úgynevezett lakhatósági zónában kering.
A Gliese 581g jelű, újonnan felfedezett égitest jelenleg ismert paraméterei alapján a Földhöz leginkább hasonlí­tó exobolygó, azaz Naprendszeren kí­vüli planéta. Mindössze 20 fényévre van tőlünk, a Libra (Mérleg) csillagképben, és egy a Napnál halványabb csillag, a Gliese 581 körül kering, amelynél korábban már öt exobolygót találtak.

A Gliese 581g csillagtávolsága a Nap-Merkúr-távolsághoz hasonló (azaz csillagához közel kering), ennek ellenére az úgynevezett lakhatósági zónában van. Ez az a térség, amelyben egy Földhöz hasonló bolygó felszí­nén folyékony ví­z tartósan előfordulhat. A Gliese 581 kisebb a Napnál, tömege mintegy 30%-a, energiakibocsátása pedig 1 százaléka a mi csillagunkénak. Mivel gyengébben sugároz, közelebb húzódik hozzá a lakhatósági zóna.


A Gliese 581 csillag körüli planéták (fent) és a Naprendszerben lévő bolygók helyzete (lent). A nyí­l jelzi a most azonosí­tott Gliese 581g exobolygót (Zina Deretsky/National Science Foundation)
A Gliese 581g keringése kötött, tehát 37 napos forgási és keringési ideje megegyezik (ilyen például a Hold is). Emiatt mindig ugyanazt az oldalát fordí­tja csillaga felé, és nem váltakoznak rajta a nappalok és az éjszakák. A kötött keringés miatt azonban igen stabil viszonyok uralkodhatnak a felszí­n egyes területein: különösen érdekes lehet például a fény-árnyék határvidék, ahova folyamatosan és igen lapos szögben érkezhet a központi csillag sugárzása.

A bolygó átmérője 1,2-1,4-szerese, tömege pedig csak 3,1-szerese a Földének (eddig általában jóval nagyobb tömegű exobolygókat fedeztek fel), és nagy eséllyel vastag légköre van, ami csökkentheti a nappali és éjszakai oldal közötti hőmérsékleti eltérést. Emellett a kistömegű központi csillag élettartama sokkal nagyobb a Napénál. Mindez kedvező lehet az élet esetleges kialakulása és fejlődése szempontjából. Csillagászati léptékkel a Gliese 581g közel van a Földhöz, ami segí­ti további vizsgálatát.A most felfedezett, g jelű planéta helye a Gliese 581 bolygói között (lent), és összehasonlí­tásként a Naprendszer bolygói (fent), valamint a kékes szí­nű sávval jelzett lakhatóságó zóna helyzete
Korábban már találtak néhány, a Földhöz hasonló tömegű exobolygót Naphoz hasonló (fősorozati) csillagok körül: ilyen az ugyanebben a rendszerben keringő Gliese 581e 1,9-szeres és a COROT-7b 1,7-szeres földtömegével. Ezek azonban nem olyan távolságban vannak csillaguktól, hogy tartósan folyékony ví­z lehetne a felszí­nükön.

Az amerikai National Science Foundation honlapján egyórás filmben mutatják be a felfedezés részleteit.

Forrás: /origo.hu/


[ Módosítva cs szept 30 2010, 10:13 ]
Vissza az elejére
nordi
k okt 05 2010, 02:41
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 926
Volt-e a németeknek müködö UFO-juk ?Katt ide!

[ Módosítva k okt 05 2010, 02:43 ]
Vissza az elejére
nordi
sze okt 20 2010, 03:23
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 926
Az utobbi idöben annyira intenziven, cáfoltak a Face esetleges mesterséges létet (erröl a portálon is sok cikk jelent meg) hogy már nekem is gyanus... Most azok számára akik "szeretnek hinni" idézek fel egy régi cikket amelyben a Face mesterséges voltát bizonygatják

A Marsi Arc

( Részlet Aranyi László fórumából - Mars témakör, A Marsi Arc-topic )
Szerző: aMGee » 2008.12.26. 06:39

Szeretnék én is hozzáfűzni néhány dolgot ehhez a témához!
Egy kis történelmi áttekintés azok számára, akik kevésbé tájékozottak:
1987-ben Richard C. Hoagland - aki maga is az amerikai űrkutatási hivatal alkalmazásában állt, tehát nem kispályás - hatalmas szenzációval szolgált. íllí­tása szerint szerint talált a Viking által készí­tett képeken olyan struktúrákat, épí­tményeket, melyek egyértelműen mesterséges eredetűek, tehát valaki, vagy valakik épí­tették azokat. A legnagyobb visszhangot kiváltó kép, a Mars Arcról készí­tett fotó (felismerhetően egy emberi arcot formáz meg).Ha megnézzük az eredeti, azaz az Viking által készí­tett felvételeket, be kell ismernünk, hogy a dolog meglehetősen egyértelmű, nincs szükség sem nagyí­tóra, sem körberajzolásra. Az Arc félreismerhetetlen módon néz bele a szemeinkbe. Hoagland mélyreható elemzéseket végzett az Arccal kapcsolatban, geológiai és embertani törvényszerűségeket szem előtt tartva, minek eredménye az volt, hogy a több mint másfél kilométer hosszúságú alakzat nem csupán egyszerű optikai csalódás, nem fény-árnyék játék, és végképp nem hamisí­tvány. Az Arc valóban létezik, és valóban az, aminek látjuk: Egy tervszerűen elkészí­tett hatalmas szobor!
A tudományos világnak ekkor szinte elakadt a lélegzete. A marsi életet kutató - és ehhez a kérdéskörhöz meglepő módon leginkább mélyen szkeptikusan hozzáálló - szakemberek éveken keresztül semmiféle olyan érvet vagy kibúvót nem voltak képesek találni, melynek segí­tségével meg lehetett volna cáfolni bárki számára egyértelműen a valóságot, vagyis azt, hogy az Arc létezik, és a Hoagland féle értelmezés - vagyis hogy értelmes lények által készí­tett épí­tményről van szó - a helyes. Persze történtek harmatgyenge próbálkozások.
Fény-árny játék: Ez volt az egyik legerősebb fegyvere a NASA embereinek és azoknak a tudósoknak, akik ex catedra tagadták-tagadják, hogy az emberen kí­vül létezhet értelmes élet akár a Naprendszerben, akár a világegyetemben. Az tény, hogy szerencsétlen módon a Viking űrszonda mind a két alkalommal pontosan ugyanabban a napszakban és helyzetben készí­tette el a felvételeket, í­gy másféle rálátásban nincs mód megvizsgálni a struktúrát. Azonban az is letagathatlan tény, hogy az Arc jóval több némi árnyékvetésnél. Nézzük csak meg alaposan: Nem arról van szó, hogy bizonyos jól elkülöní­thető felszí­ni formák alakí­tanak ki egy árnyékarcot, hanem maga a formátum képez egy önárnyékot, tehát maga az Arc az, amely árnyékot vet. A szemüreg sötétsége teljesen érthető, hiszen a kompozí­ciónak megfelelően ott mélyebb a terület, í­gy ott tökéletesen elfogadható módon szintén árnyékolás képződik.
Az Arc egyik fele ráadásul teljesen világosnak látszik, í­gy például az is, hogy a szobor valamiféle megmunkált, élekkel rendelkező, szabályosan kialakí­tott alapzaton fekszik, í­gy kiemelkedve a természetes felszí­nből. Jól láthatóak továbbá a homlok, a szemek, az orr és a száj formái, melyeknek pontossága teljesen kizárja a véletlenszerűség lehetőségét.
A fény-árnyék magyarázat mellett pszichológiai érvet is (ki)talátak a szkeptikus kutatók: Az ember teljesen természetes módon képes szinte bármilyen környezeti formába arcokat látni, pusztán azért, mert a fantáziája erre képessé teszi. Nos, kedves kutató urak: Ez bizony egy emberi arc! Sokkal több holmi fantáziálásnál, ez itt maga a megkérdőjelezhetetlen valóság!
Sok-sok éven keresztül csupán ilyen gyenge álmagyarázatokkal élt a tudományos világ a földönkí­vüli élet eme egyértelmű bizonyí­tékával kapcsolatban és miután érezték, hogy ezek a izzadtságszagú, szándékos félreértelmezések kissé nevetség tárgyát képezik - szemben azzal, hogy az Arc, az aminek látszik: egy emberi arc - hirtelen elhallgattak és továbbiakban a Mars Arcról olyannyira nem esett szó, mintha az nem is létezne. Ez aztán a konstruktí­v hozzáállás az emberiség történelmének vélhetően legnagyobb horderejű felfedezésével kapcsolatban! Már az is nevetséges, hogy miután a Hoagland közzétette a fotókat, a NASA évtizedeken keresztül egyetlen felszí­ni Mars-expedí­ció alkalmával sem célozta meg a Cydonia fennsí­kot. Jóval távolabbi és mondhatni egészen érdektelen területekre küldött inkább szondákat. (Itt megjegyezném, hogy ez most sincs másként. Sem a Cydonia, sem a jégsapkák központi területe nem képezi a helyszí­ni, közvetlen vizsgálódás tárgyát a Mars-missziók során...)
1997-ben, tí­z gyötrelmesen hosszú év elteltével a NASA végül úgy döntött, hogy lerombolja az Arc-mí­toszát. A bolygó körül keringő Mars Global Surveyor (MGS) rengeteg képet készí­tett a felszí­nről és magáról az Arcról is, most már teljesen eltérő fényviszonyok között. A fotókat a NASA az első képek között tette közzé, mint valamiféle megdönthetetlen, győzedelmes bizonyí­tékot. (í‰rdemes lenne egy rövid tanulmányban kitérni az űrkutatási hivatal a földönkí­vüli élettel kapcsolatos mélyen szkeptikus és alapvetően elutasí­tó hozzáállására, amely módfelett különös egy ilyen szervezet esetében...) Az új fotókon már nem látható az Arc. Helyette egy teljesen közönséges, alakzatnak sem nevezhető formáció foglal helyet, mely egyértelműen nem mesterséges eredetű és még nagyon megerőltető fantáziálással sem lehet kivenni arcvonásokat. A NASA ezúttal kí­nos precí­zitással ügyelt arra, hogy a legkisebb mértékben sem emlékeztesse a legnagyobb fantáziával rendelkező embereket semmire az Arc helyén látható domborzat. A baj azonban ezzel a fotóval, hogy ebben az esetben ezek szerint semmiféle olyan struktúra nincs ott, amely akármilyen fény-árnyék viszonyok között egy arcot formázhasson. Hiányoznak ugyanis azok az alapvető elemek, melyeket a Viking-kép esetében részletesen megvizsgálhatunk az Arc nem árnyékos részén. Az MGS-képen nincs szemüreg, csak egy jóval sekélyebb és elnyújtottabb vájat. Nincs orrszerű formátum, csupán egy méreteiben ránézésre is jól megállapí­tható módon roppantul tagolt hegyvonulat, és nincs száj sem, csak egy - az eredeti Arc-képhez képest - elcsúsztatott, tehát nem is az eredeti helyén levő sí­kság.
Azért ez már vicc! Egyértelmű tehát, hogy a NASA tisztességtelen módszerekkel igyekszik szétzúzni az Arc valóságát, és manipulált fotókkal szeretné elérni azt, hogy az embereknek még csak eszébe sem jusson bármilyen mesterséges dolgot felfedezni az Arc helyén.
A két képet összehasonlí­tva csak arra gondolhatunk, hogy az 1987-es fotó egy rendkí­vül alapos és szakszerű tisztogatáson, retusáláson esett át, de mintha a szakértők átestek volna a ló túlsó oldalára: A nagy megsemmisí­tés közepette észre sem vették, hogy egy gyökeresen eltérő struktúrát hoztak létre, olyan alaktalan alakzatot, mely képtelen lenne árnyjáték révén, az 1976-os képeken látható arcszerű képződményt létrehozni.
Egy 2001 áprilisában készült felvételen - mintegy áprilisi tréfaként - még annyi sem maradt a kérdéses struktúrából, amennyit az 1997-es képen láthatunk. Itt már csak egy teljesen jellegtelen, domborzatszerűnek is nehezen nevezhető akármi látható, amely esetében még mindig kérdéses, vajon hogyan lehetett képes 1976-ban arcszerű önárnyékot vetni...
Vagyis a később készült fotó abszurd módon megint csak egy nagyszerű bizonyí­ték arra nézve, hogy az Arc márpedig létezik! A NASA eszeveszett és eltúlzott utómunkálatai megerősí­tik azt a hitet, hogy az űrkutatási hivatal kétségbeesett erőfeszí­tésekkel igyekszik elleplezni előlünk a valóságot. De miért?
Ráadásul a Cydonia még tartogat számunkra néhány - mindeddig nem cáfolt - szenzációt...
í–sszefoglalva tehát: í“vatosnak kell lennünk a NASA által leközölt adatokkal kapcsolatban, de az már minden bizonnyal kiderült, amit a NASA megpróbál a lehető legjobban cáfolni és tagadni, annak pont az ellenkezője igaz. Tehát a Marson volt és lehet hogy - esetleg a felszí­n alatt rejtőzködve - még mindig van értelmes élet!

szerzö: aMGee
Vissza az elejére
nordi
cs okt 21 2010, 05:01
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 926
Holt tengeri tekercsek a netten

Hónapokon belül elérhetőek lesznek a világháló az első internetre felvitt oldalai a holt-tengeri tekercseknek - jelentették be kedden az izraeli hatóságok.


A jeruzsálemi Izrael Múzeumban található, pergamenre, illetve papiruszra vetett szövegek összes dokumentumát várhatóan 5 év múlva lehet majd megtekinteni az interneten.


A csaknem 30 ezer darabból álló 900 oldalas holt-tengeri tekercseket az izraeli műkincsvédelmi hatóságok a Google helyi, izraeli részlegével közösen teszik elérhetővé az interneten. A munkához az amerikai űrkutatási hivatal által kifejlesztett technológiát használnak majd, hogy nagy felbontású képeket tudjanak készí­teni a részben alig kivehető szövegekből. Amelyek a legrégebbi ismert bibliai í­rásokat is tartalmazzák. Az öt éves időtartamra tervezett projekt a becslések szerint mintegy 2.5 millió euróba kerül majd.

A wikipedia szerint a holt-tengeri tekercsekelső darabjait 1947-ben beduin pásztorok találták a Qumrán hegység egyik barlangjában. A későbbiekben - beduin sí­rrablók és hivatásos régészek egyaránt - további barlangokat, és ezzel együtt szövegeket fedeztek fel. A tekercseket hosszúkás, 60 cm magas agyagkorsók őrizték, amelyeket viasszal légmentesen lezártak - ennek köszönhetően maradtak fenn ilyen hosszú időn át.


A tekercseken látható í­rások nyelve nagyrészt héber, kisebb részt görög illetve arámi. Az időszámí­tásunk előtti 2. és az időszámí­tásunk szerinti 1. század között készültek. Az emberiség történelmében egyedülálló módon az egyik barlangban egy vörösréz tekercspárost is találtak - amire eddig még sehol nem volt példa bolygónkon. Az egymás után előkerülő több száz tekercs egy része tönkrement (egyes darabokat még a felfedezés idején a beduinok égettek el), illetve darabkái összekeveredtek, í­gy egy gigantikus kirakós játékhoz hasonlí­t a részek mai napig tartó összeillesztése.

forrás: /Független Hí­rügynökség /[ Módosítva cs márc 31 2011, 06:46 ]
Vissza az elejére
nordi
h nov 08 2010, 04:57
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 926
Létrehozzák az Univerzum ősanyagát ..?


Vasárnap megkezdődtek azok a kí­sérletek, amelyek az Univerzum kezdeti pillanataihoz repí­tenek vissza bennünket, és amelyekből megtudhatjuk, hogyan születtek meg az anyag alapvető épí­tőkövei. Már nehézionok is ütköznek a CERN nagy hadronütköztetőjében.

Az ütközésekben az Univerzum anyagának ősi állapota jön létre (a kvark-gluon-plazma szimulációja)

2010. november 7-én, vasárnap éjjel új kutatási fázis kezdődött a világ legnagyobb részecskegyorsí­tójában: először ütköztek össze nehézionok a CERN nagy hadronütköztetőjében, az LHC-ben (Large Hadron Collider). Az óriási energiájú, ólomionokból álló részecskenyalábok egymással való ütközésekor rövid időre olyan körülmények jönnek létre, amilyenek a Világegyetem történetének kezdetén, az Ősrobbanás után néhány milliomod másodperccel (mikroszekundummal) létezhettek.

Az Ősrobbanás utáni néhány milliomod másodpercben egy egészen speciális anyag tölthette ki az újszülött Univerzumot. Még nem voltak atomok, atommagok, sőt protonok és neutronok sem; ehelyett ezek épí­tőelemei, a kvarkok és az őket összeragasztó gluonok egy egészen rövid ideig szabad állapotban létezhettek. Ezt az ősi "kvarklevest" már régóta szeretnék kí­sérleti úton létrehozni, és bár voltak már komoly eredmények, a bizonyosságot itt is a nagy hadronütköztetőtől várják. A kvark-gluon plazmát várhatóan az ALICE detektor fogja megbí­zhatóan észlelni, amelynek fejlesztésében és működtetésében magyar kutatók is részt vesznek.

A hosszú hónapokon át nagyon sikeresen végzett proton-proton ütközések után november 4-én kerültek először ólomionok az LHC-be, és másnap már megkezdődött a gyorsí­tásuk is. Az első nehézion-ütközések történelminek is mondható pillanata november 7-én (vasárnap), 0 óra 35 perckor jött el, ekkor kezdődött el az adatgyűjtés az ólom-ólom ütközésekben. Több mint egy órán keresztül sikerült fenntartani az ütközéseket, és az ALICE detektor körülbekül 5000 eseményt rögzí­tett. Az eseményekről és az ütközési energiáról a magyar nyelvű CERN-blog legutóbbi bejegyzéseiben olvashatnak részletesebben.A következő egy hónapban a fizikusok minél több ütközési eseményt szeretnének összegyűjteni, amelyekből megkezdődhetne az Univerzum ősanyagának, a kvark-gluon-plazmának minden eddiginél részletesebb vizsgálata.
Az ALICE kí­sérletben 28 ország 94 intézményének ezernél is több kutatója dolgozik együtt. Az ALICE detektor 26 méter hosszú, 16 méter magas és 16 méter széles, súlya tí­zezer tonna.

forrás:/origo/

[ Módosítva k nov 09 2010, 03:13 ]
Vissza az elejére
nordi
k nov 09 2010, 02:40
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 926
Gongütés a kis ősrobbanások előtt

szerzö: Simon Tamás

Hétfőn délelőtt fél 12 körül egy gongütés jelezte az ALICE detektor vezérlőtermében, hogy az LHC először adott stabil nehézion-nyalábokat. Az ALICE mind a tizennyolc aldetektorát készenlétbe helyezték, hogy megkezdődhessen az adatgyűjtés. Az első ólom-ólom-ütközés képét hatalmas tapsvihar köszöntötte a vezérlőteremben. Nagyon sok kutató, mérnök, technikus közel húszesztendőnyi munkáját zárta le az első ilyen esemény. Az ALICE működik!


A mindig nyugodt Molnár Leventétől (balra) szinte "kirohanásnak" számí­t a fenti beszámoló, amelyet hétfőn dél körül küldött nekünk az ALICE vezérlőterméből. Levente egy úgynevezett run coordinator, aki az egyik, részben magyar fejlesztésű aldetektor működését felügyeli. Számára is ezek az eddigi legizgalmasabb napok a nagy hadronütköztető (LHC) működésében, hiszen mint arról már vasárnap beszámoltunk, november 4-én kerültek először ólomionok az LHC-be. Azóta megtörtént a nyalábok gyorsí­tása és ütköztetése, és mindez immár stabil nyalábokkal zajlik, ami nélkülözhetetlen a detektorok biztonságos üzemeltetéséhez és a megfelelő mennyiségű adat begyűjtéséhez.
A nehezen "bejáratott" LHC most már elképesztő precizitással működik. Március vége óta rengeteg proton-proton-ütközést generált, majd gyorsan és zökkenőmentesen állt át az ólomnyalábokra. Rolf Heuer, a CERN főigazgatója szerint ez a rendszer érettségét bizonyí­tja. Hauer szerint az LHC óramű-pontossággal üzemel, mindössze néhány hónapos rutinműködés után. "Lenyűgöző volt látni, ahogy a nagy hadronütköztető a szemünk láttára alakult át nehézion-gyorsí­tóvá" - mondja Jurgen Schukraft, az ALICE kí­sérlet vezetője.

Az ólomionokat már nagyon várták, főleg a nehézion-fizikusok, és jelenleg gőzerővel zajlik az adatgyűjtés. Az ALICE detektor már közel százezer eseményt rögzí­tett, de adatokat gyűjt az ATLAS és a CMS is (az eseményekről a magyar nyelvű CERN-blogon olvashatnak részletesebben). Az adatokból az Univerzum ősanyagáról lehet majd új dolgokat mondani: az óriási energiájú, ólomionokból álló részecskenyalábok egymással való ütközésekor ugyanis rövid időre olyan körülmények jönnek létre, mint amelyek a Világegyetem történetének kezdetén, az Ősrobbanás után néhány milliomod másodperccel (mikroszekundummal) létezhettek.
Az Ősrobbanás utáni néhány milliomod másodpercben egy egészen speciális anyag tölthette ki az újszülött Univerzumot. Még nem voltak atomok, atommagok, sőt protonok és neutronok sem; ehelyett ezek épí­tőelemei, a kvarkok és az őket összeragasztó gluonok egy egészen rövid ideig szabad állapotban létezhettek. Az ALICE detektor várhatóan minden eddiginél magasabb hőmérsékleten és energián fogja észlelni ezt az ősi "kvarklevest", tudományosabban kvark-gluon-plazmát (egy korlátozott térfogatban). Az ütközésekben várt hőmérséklet körülbelül százezerszerese lesz a Nap magjában lévőnek, pedig ott sincs hideg: körülbelül 15-20 millió fok lehet. Az LHC-ben elért hőmérséklet tehát meghaladja az eddigi amerikai rekordokat.


Az ALICE detektor

A kí­sérletek alapján új dolgokat tudhatunk meg a protonokat és neutronokat összetartó erőről, az úgynevezett erős kölcsönhatásról is. Ezzel a területtel az úgynevezett kvantumszí­n-dinamika (QCD, quantum chromodynamics) foglalkozik. A CMS QCD-csoportjának jelenleg magyar vezetője van. Az egyik nagy kérdés az, miért nem sikerült eddig szabad kvarkot megfigyelni a természetben, miért van minden kvark protonokba és neutronokba zárva. A másik az, hogy mi adja a protonok és neutronok tömegét, hiszen a 3 kvark együttes tömege ennek csak töredéke (körülbelül 1%-a).
Kimagaslóan sok új részecske keletkezése teljes (centrális) Pb+Pb ütközésnél. í–sszesen kb. 3000 új részecske repült ki az eredeti 208+208 nukleon ütközéséből
"Tí­z évvel a Egyesült íllamok-beli Relativisztikus Nehézion-ütköztetőben elvégzett első arany-arany-ütközések után újra Európába került az ősanyag, a kvark-gluon-plazma kutatásának súlypontja: a CERN nagy hadronütköztetőjében tizennégyszer nagyobb ütközésienergia-koncentrációt sikerült létrehozni, és megkezdődött az ólom-ólom-ütközések kí­sérleti vizsgálata" - mondja Lévai Péter (MTA KFKI RMKI), a magyar ALICE-csoport vezetője (a képen).
A szakember szerint a 2010. november 7-én regisztrált 5000, majd a 8-án regiszttált újabb 85 000 nehézion-ütközés elegendő lesz arra, hogy megbecsülhessük a kialakult ősanyag kezdeti energiasűrűségét és az újonnan keletkezett alacsony impulzusú hadronok (pionok, kaonok, protonok) eloszlásából megállapí­thassuk a kvark-gluon-plazmából visszaalakult normál anyag hőmérsékletét. A korai kvark-gluon-plazma-állapot tulajdonságainak tanulmányozásához még több centrális ólom-ólom-ütközésre lesz szükség, amit remélhetőleg néhány napon belül sikerül összegyűjteni az ALICE detektornál. A vasárnapi sikeres adatgyűjtéssel mindenesetre a nehézion-ütközések kutatásának új korszaka kezdődött meg az európai kutatóközpontban.

Az ALICE-nél folyó élvonalbeli nehézion-kutatásokban nagy örömmel és lelkesedéssel vesznek részt az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet munkatársai és az ELTE-n tanuló MSc és PhD diákok" - mondja Lévai. A kutatások anyagi fedezetét az MTA, az OTKA és az NKTH biztosí­tja.
"Az első beérkező adatok a következő 20 év munkáját alapozzák meg, amelyben a fő szerep a diákoknak, doktoranduszoknak jut" - mondja Molnár Levente.
A nagy hadronütköztetőben nemcsak protonokat, hanem ólomionokat is gyorsí­tanak. A protonokkal 14 teraelektronvolt, mí­g az ólomionokkal 1150 teraelektronvolt (1,15 petaelektronvolt) ütközési energiát érnek el. Mindkét érték új csúcs lesz, laboratóriumban még sohasem értek el ekkora energiát. A kutatók arra számí­tanak, hogy az ólom-ólom-ütközésekben kiszabadulnak a protonok és neutronok alkotórészei, a kvarkok. Szabad kvarkok legutóbb az Ősrobbanás utáni első pillanatokban létezhettek a természetben, tehát a kí­sérletek az Univerzum őstörténetének megismeréséhez is közelebb visznek.

forrás:/origo/


[ Módosítva k nov 09 2010, 03:15 ]
Vissza az elejére
nordi
k nov 09 2010, 12:35
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 926
Lézerrel üzen a Gliese 581g

Nem vagyunk egyedül! Csillagászok először állí­tják 100 százalékig biztosra, hogy más bolygón is van élet. Ennek oka, hogy egy ausztrál csillagász „félreérthetetlen" üzenetet kapott az űrből.
Az éles lézerjelek a naprendszerünkön kí­vül eső Gliese 581g-ről érkeztek, melyről a csillagászok már régóta tudják, hogy lakható, hatalmas óceánok borí­tják a felszí­nét. Egy ideje azonban már nem csak ez biztos, ausztrál csillagászok szerint 100 százalékosan van rajta élet.Az élesen pulzáló jeleket a nyugat-sydney egyetem asztrofizikusa, Dr. Ragbir Bhathal fogta, ahhoz, hogy a földön kí­vüli életet kutató amerikai intézet, a SETI is ezt hivatalosan elismerje, legalább még egyszer fognia kell.

A tőlünk 20 fényévnyire lévő, a Földnél kétszer akkora bolygó 67 nap alatt kerüli meg napját, egy élesen izzó vörös törpét. A felfedezést a SETI vezető csillagásza, Steven Vogt professzor már elismerte, annál is inkább, mert három éve Michael Mayor csillagász ugyaninnen fogta ugyanezt a jelet.

- Nem kevertük össze rádiójelekkel, azok az űrben elhalnak, csak a lézer terjedhet ilyen élesen fogható formában - mondta a New Scientist újságí­rójának dr. Ragbir Bhathal.


A kép tulajdonosa (Image owner): extrasolar.spaceart.org -> Katt ide!

- Kizárólag lézerjelet vártunk, azt is kaptunk, ráadásul olyan minőségben, ami véletlenül nem keletkezik még az űrben sem, csak mesterségesen állí­tható elő. Komputeres programunkkal kizártuk az összes mellékfényt, ami mindig is megkeserí­ti a csillagászok munkáját, és ekkor lettünk csak igazán biztosak a dolgunkban. A következő lépés az volt, hogy a SETI egy embere is ugyanezt állí­tsa, Steven Vogt professzor sem jutott más eredményre.

Eddig mintegy 432 exobolygót ismerünk, három éve több mint 60 új felfedezés történt, ebből hét magyar. Minden évben több mint 20 új exobolygót fedeznek fel, ezek között akár tucatnyi lakható is lehet...

-blikk.hu-

(tébé)

[ Módosítva p nov 18 2011, 09:22 ]
Vissza az elejére
nordi
k nov 23 2010, 08:40
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 926
HAARP
2008. 04. 10.


Hadrendbe állí­tották az első csillagháborús fegyvert - avagy mit takar a HAARP Project?

Kutatási anyag 2002-ből

A Nagyfrekvenciás Aktí­v Ionoszférakutató Program elnevezés egész békésen hangzik, s azt hihetnénk, hátterében esetleg az ozonoszféra megmentésének, vagy a globális felmelegedés megakadályozásának kikí­sérletezése áll. Tudományos szakértők és katonai elemzők azonban rámutatnak, hogy minderről szó sincs. Sokkal inkább egy – már Tesla által megsejtett módszer alapján megvalósí­tott – rendkí­vül sokoldalú fegyvert takar az elnevezést, olyan jellegű fegyvert, mellyel a Star Wars sorozatban találkozhattunk. Eddig legalábbis.
Az Egyesült íllamok Haditengerészete és Légiereje az alaszkai székhelyű Fairbanks Egyetemmel közösen, földi telepí­tésű csillagháborús fegyverrendszert épí­tett, Alaszka távoli, bokros vidékén. Ma már szerte a világon találkozhatunk olyanokkal, akik határozott választ szeretnének kapni a HAARP project természetét illetően, köztük alaszkai bozótlakos, finnországi fizikus, holland tudós, anti-nukleáris tüntető Ausztráliából, vagy akár egy kanadai nagymama.

1. ábra. A HAARP rendszer antennaerdeje.

Az 1960-as években megismert tüntetési módszerekkel ellentétben a HAARP Project elleni fellépés az 1990-es évek technikáját tükrözi: Internet-üzenetek, faxok, rádióműsorok, valamint számos média a világ legkülönbözőbb pontjain igyekszik felhí­vni a figyelmet arra, hogy az Egyesült íllamok fanatikus kormánya milyen új eszközzel kí­ván befolyást és hatalmat gyakorolni más nemzetek felett.
Kutatócsoportok alakultak szerte a világon, s több könyv is megjelent a HAARP Project-tel kapcsolatban. A csoportok nem alkottak szervezett közösségeket, tagjaiknak egy cél lebegett a szeme előtt: a széles nyilvánosság elé tárni mindazt, amit sikerült felderí­teniük. Munkájuknak köszönhetően ma már sokkal többet tudhatunk a HAARP Project hátteréről és politikai szövevényéről.
Az egyik legismertebb munka az Angyalok Nem Játszanak HAARP-on – Tesla Továbbfejlesztett Technológiája – cí­met kapta, s szerzői közt megtaláljuk Dr Nick Begichet és Jeane Manninget is.

A HAARP felépí­tése és működése

A HAARP rendkí­vül hirtelen és erős hatást gyakorol az ionoszférára fókuszált, irányí­tható elektromágneses sugár alkalmazásával. (Az ionoszféra a Föld körül 60-100 km magasságban található, elektromosan töltött részecskéket tartalmazó felsőlégköri réteg.)
A HAARP lényegében egy megfordí­tott rádióteleszkóp: az antennák jeleket küldenek ki, ahelyett, hogy vennének. Kezdetben csupán rendkí­vül erős rádióhullám nyaláb teszteket végeztek vele, az ionoszférába juttatott fókuszált energianyalábok juttatása révén, felfűtve az adott területeket. Az energianyalábok azonban szabályosan visszapattantak és minden megsemmisí­tettek a felszí­nen, élőt és élettelent egyaránt.

A HAARP Project úgy van beállí­tva a nyilvánosság felé, mint Nagyfrekvenciás Aktí­v Ionoszférakutató Program, s azt a benyomást igyekszenek kelteni, hogy itt valami, tudományos akadémiák által támogatott, tevékenységről van szó, az ionoszféra állapotának megváltoztatására irányuló céllal, a kommunikációs rendszerek tökéletesebb felhasználhatóságáról - valamennyiünk érdekében. Azonban amerikai katonai források egyértelművé teszik: a HAARP segí­tségével megtudhatjuk „miként használható fel az ionoszféra a Védelmi Minisztérium céljaira.” A tengeralattjárókkal való kommunikáció csak az egyik lehetséges felhasználási terület.
A sajtóban s más forrásokban megjelent információk a HAARP képességeit messze alatta tüntetik fel a valóságosnak. A nyilvánosságra került hí­rek olyan fényben próbálják beállí­tani a tervezetet, mintha az semmiben sem különbözne más, az ionoszféra felfűtését célzó kí­sérletektől, melyeket a világ különböző jól ismert helyszí­nein folyamatosan végrehajtanak, ezek közül néhány: Arecibo, Puerto Rico, Tromso, valamint Norvégia és Oroszország nagyobb obszervatóriumai. Az amerikai kormány egyik, 1990-ből származó jelentése azonban leszögezi, hogy az ionoszféra hirtelen és erős rádiófrekvenciás besugárzása annak szokatlan működését váltja ki.


2. ábra. Nagyfrekvenciás, véletlenszerű vertikális-események érzékelő antennarendszere. 3. ábra. A mesterségesen leadott jelek által kiváltott események egyik detektora

„…a nyugati államokban jelenleg elérhető nagyfrekvenciás energiák alkalmazásával tanulmányozzák a fellépő instabilitásokat, a legerősebb tartományok eloszlását, melyeken túl plazmamegszaladások várhatók, mielőtt a következő energiaszint faktorát elérnénk.”
Ha a honvédségnek és a vele együttműködő Fairbanks egyetemnek sikerül bebizonyí­tania, hogy a földi bázisú csillagháborús technológia működőképes és megbí­zható, azzal mindketten nyernek. A honvédség egy viszonylag olcsó védelmi ernyőt, az egyetem pedig kí­sérletezhet a legdrámaibb energiájú geofizikai terekkel, amire a légköri robbantások betiltása óta senkinek sem állt módjában. A sikeres teszteket követően megkaphatják az elkövetkezendő idők katonai megaprojeteit, miáltal hatalmas piac nyí­lik az Alaszka északi vidéken lévő gázterületek kiaknázása előtt.
íttekintve Bernard Eastund texasi fizikus különböző szabadalmait, teljesen egyértelművé válik, hogy a honvédségnek feltett szándéka a HAARP állomás használata. Mindezekből az is kiderül, hogy az amerikai kormány egyre kevésbé szavahihető. A honvédség pontosan tudja miként alkalmazza ezt a technológiát, ezt nyilvánvalóvá is tette az eddig nyilvánosságra hozott dokumentumaiban. A honvédség természetesen igyekszik szándékosan félrevezetni a közvéleményt, hiszen a kifinomult politikai játékokban a csalás és a dezinformálás megszokott gyakorlat.

Katonai szakértők szerint a HAARP rendszer az alábbiakra képes:

- Olyan eszközt ad a honvédség kezébe mely segí­tségével képes kiváltani az elektromágneses lökéshullám-keltést anélkül, hogy ehhez termonukleáris bombákat kellene alkalmaznia.
- Felváltható a jó néhány extrém alacsony frekvenciákat alkalmazó tengeralatjárók számára kommunikációs rendszer Michigan és Wisconsin államban egy jóval korszerűbb és egyszerűbb technológia alkalmazásával.
- Kiváltható a horizonton túllátó radarrendszer, melyet korábban éppen a HAARP rendszer közelében telepí­tettek, egy sokkal rugalmasabb és megbí­zhatóbb berendezéssel.
- íltala lehetőség nyí­lik arra, hogy földrésznyi területek teljes kommunikációs rendszerét megbéní­tsák, miközben a katonai adatközlő rendszerek továbbra is működőképesek maradnak.
- Kiterjedt területek átvilágí­tására képes, s ha ezt az adottságát kiegészí­tik szuperszámí­tógépek támogatásával, mint például a Cray computerek, akkor lehetővé válik az atomsorompó-egyezmény és más békeszerződések betartásának ellenőrzése.
- Felhasználható geofizikai képességei révén olaj, gáz és ásványi anyagok lelőhelyeinek felderí­tésére kiterjedt térségekben
- Alacsonyan szálló repülőgépek és cirkálórakéták felderí­tésére is alkalmas, feleslegessé téve más technikák alkalmazását.

A fentebb felsorolt adottságok egészen jól hangzanak, akik hisznek a nemzetbiztonságiak becsületességében, és elkötelezettjei a költségvetés-csökkentési törekvéseknek. Azonban a HAARP rendszer azon felhasználási területei, melyekről a nyilvános beszámolókban nem találhatók magyarázatok, csak a Légierő, a Szárazföldi Erő, a Haditengerészet, és más állami szervezetek belső információs rendszerén, már egyenesen riasztóak. Továbbá, azok a hatások, melyek az ionoszférában, a természetes védőpajzsunkban kialakulhatnak az igen magas energiaszintek felelőtlen alkalmazása következtében, egyenesen katasztrófához vezethetnek.4. ábra. Nagyfrekvenciás vevő. 5. ábra. Az ionoszféra állapotának detektálását végző riométer.

A NO HAARP mozgalom egyik alapí­tója, Clare Zickuhr szerint: „A honvédség gigászi energiákat pumpál rendkí­vüli sebességgel az ionoszférába, s megfigyeli, mi történik.” Nem igazán akarják azt sem bevallani, hogy fogalmuk sincs, egészen pontosan fog bekövetkezni. A Pennsylvániai íllami Tudoányos Intézet egyik cikke pedig kifejezetten henceg az eredményekkel: A HAARP Project a valaha létezett legmagasabb energiaszinteken dolgozik. Ahogy a cikk szerzője Begich és Manning megjegyzi: „…a nagyfiúk új játékszerükkel játszogatnak.” A HAARP segí­t megtapasztalni a felső légkör működését, általa megtudhatunk olyan dolgokat, melyek még nem ismertek. Független szakértők azonban úgy reagálnak a Begich és Manning által leí­rt „égi játékra”, mely előre nem látható hatásokat keltve része a globális vandalizmusnak.

HAARP Program technikai részletei

A HAARP ionoszféra-kutató létesí­tmény a sarkvidéki térség legnagyobb beruházása a magaslégkör vezetőképességének vizsgálatára. Két fő részből áll:

- Nagyenergiájú, nagyfrekvenciájú adóberendezés és antenna. az adó teljesí­tménye hivatalos források szerint 3.6 millió watt, nem hivatalos források szerint – volt kormánytisztviselők - elérheti 100 gigawattot is. Az antennamezőn 180 darab kereszt alakú dipól-szerkezet van felállí­tva, derékszög alakban.
- Komplett tudományos bázis, teljes felszereléssel, az ionoszféra saját tevékenységének, valamint a mesterségesen keltett változások megfigyelésére. A megfigyelési eredmények egy részét valós időben lehet követni az Interneten.

Az aktí­v ionoszféra kutatások során a generált jeleket az adóberendezésekkel kisugározzák nagyjából függőleges irányban. A jeleket az ionoszféra 100 és 350 km-es magasságban elnyeli, a használt frekvencia függvényében. A nyalábok átmérője mindössze néhány száz méter, a magas légkörbe érve a nyaláb néhány tucat kilométer átmérőjűre terjed szét. A hivatalos források az energiasűrűségre 3 mikrowatt/cm2 adnak meg, nem hivatalos források ennek milliószorosát.

A HAARP története
Az alább ismertetendő szabadalmak megvalósí­tását eredetileg az ARCO Power Technologies Incorporated (APTI) felügyelte, az Atlantic Richfield Company leányvállalata, mely egyben a világ egyik legnagyobb olajcége is. Az APTI kapta a megbí­zást a HAARP megvalósí­tására. Az ARCO azonban eladta a megbí­zását, í­gy a szabadalmak, s a második fázis épí­tési megbí­zása az E-systems kezébe került 1994. júniusában.

Az E-systems a világ egyik legnagyobb hí­rszerző cége – dolgozik a CIA-nek, védelmi hí­rszerző szervezeteknek és másoknak. 1.8 milliárd dollár az éves eladásuk az emlí­tett szervezetek részére, beleértve 800 millió dollárt a Fekete Projektekből, olyan tervezetekből, amelyek annyira titkosak, hogy még az Amerikai Kongresszus tagjai sem ismerhetik meg a pontos tételeket, melyekre a pénzt elköltik.

6. ábra. Az ionoszféra állapotának térbeli elrendezését feltérképező riométer. 7. ábra. Jelszóródást vevő antenna.

Az E-systems a Raytheon vállalat birtokába került, tényezője a védelmi kiadások vonatkozásában. 1994-ben a Raytheon a 42. helyet foglalta el a világ leggazdagabb 500 cégének listáján. Szabadalmi leí­rások ezreit birtokolja, többek közt olyanokat is, melyek igen értékesek lehetnek a HAARP Project megvalósí­tása során. A tervezet gerincét 12 szabadalom adja, melyek természetesen mélyen el vannak süllyesztve a Raytheon páncélszekrényeiben. Az egyik meglehetősen figyelemfelkeltő: Bernard J. Estlund, #4,686,605 jelű szabadalma a következő cí­met viseli: „Eljárások és berendezések a Föld légkörének, az ionoszférának és/vagy a magnetoszférának megváltoztatására”, volt az, melyet titkos kormányintézkedés nyomán zároltak a nyilvánosság elől.

Az Eastlund-féle ionoszféra-fűtő berendezés különbözött a korábbiaktól, a kibocsátott rádiósugárzást az ionoszféra egy fókuszpontjára lehet koncentrálni. Az eltérés következtében elképesztő mennyiségű energiát lehet az ionoszférába juttatni, egy wattot köbcentiméterenként, mí­g a korábbi készülékek elméleti energiaszintje ennek egymilliomod része volt.
Az emlí­tett energiaszint az ionoszférát olyan állapotba képes juttatni, ami szükséges ahhoz, hogy a szabadalomban leí­rt futurisztikus tulajdonságokra szert tegyen. A szabadalmi leí­rás arról is emlí­tést tesz, hogy elméleti alapjait Nikola Tesla 1900-as évek elején végzett kutatásaira alapozza.
Mit hoz ez az új technológia az ARCO vállalatnak, a szabadalmi leí­rás eredeti tulajdonosának? Rendkí­vüli profitszerzési lehetőséget, ami a vezetéknélküli energiatovábbí­tásban, az erőműtől a gázmezőkig, rejlik.

Egy ideig semmi hí­r sem érkezett arról, hogy a HAARP rendszernek ilyen jellegű felhasználásán kí­sérleteznének. 1995. áprilisában azonban Begich rátalált néhány további szabadalmi leí­rásra, melyeknek szerzője egy „kulcsszemélyiség”, az APTI alkalmazottja. Ezek között a leí­rások között valóban szerepel a drótnélküli energiatovábbí­tás lehetősége.
Eastlund szabadalma előre jelzi, hogy az alkalmazandó technológia megzavarhatja, sőt egyenesen lehetetlenné teheti a repülőgépek és a különböző rakéták igen bonyolult irányí­tórendszereinek működését. Továbbá, a berendezés azon tulajdonsága, hogy nagy területeket képes a legkülönbözőbb frekvenciájú elektromágneses sugarakkal beszórni, oly módon, hogy ezeket a frekvenciákat végig ellenőrzés alatt lehet tartani, lehetővé teszi, hogy tökéletesen blokkolják a kommunikációt úgy a szárazföldek, mind a tengerek felett és a légkörben.

A szabadalmi leí­rás a következőket tartalmazza:

- Ez a találmány lehetővé teszi, hogy példa nélkül álló energiamennyiséget pumpáljunk a Föld atmoszférájába stratégiai megfontolásokból, és hogy ezt az energiaszintet fenn is tartsuk meghatározott energiaimpulzusok alkalmazásával, miáltal a légkör viselkedése sokkal pontosabban és jobban irányí­tható mint amit ez idáig sikerült megvalósí­tani mindenekelőtt nukleáris bombák felrobbantásával különböző magasságokban.
- …lehetséges lesz, interferenciát kelteni más kommunikációs rendszerekben, miközben a légköri állapotok megváltoztatásával más jellegű kommunikációs rendszer épí­thető ki, annak ellenére, hogy akár az egész bolygó kommunikációs rendszere le van béní­tva. Másképpen mondva, miközben egy sugárzásfajta alkalmazásával alkalmatlanná tesszük más kommunikációs rendszerek működését, egy újabb kommunikációs rendszert hozunk létre.
- …a légkör nagy területeit lehet elképzelhetetlen magasságokba emelni, miáltal a beérkező ellenséges rakétákat megjósolhatatlan és előre betervezhetetlen durva hatások érik, ami a pusztulásukhoz vezet.
- Lehetségessé válik az időjárás befolyásolása, például oly módon, hogy megváltoztatjuk a magaslégköri szélviszonyokat, oly módon, hogy egy vagy több mesterséges turbulenciát keltünk, melyek akár lencseként és képesek működni.
- …a légkör molekuláris összetétele is megváltoztatható, miáltal pozití­v környezeti hatások érhetők el. Lehetőség nyí­lik arra, hogy a légkör bizonyos molekuláinak mennyiségét mesterségesen megnöveljük, például az ózonét, vagy a nitrogénét.

Begich rábukkant további 11 APTI szabadalmi leí­rásra, ezek arról szólnak, hogyan állí­tsunk elő atombomba erejű robbantásokat, a drótnélküli energiatovábbí­tásról, a horizonton túl érzékelni képes radarról, a nukleáris robbanófejeket szállí­tó rakéták detektálásáról, termonukleáris bombák által keltett elektromágneses lökéshullámokról, s egyéb csillagháborús trükkökről. Mindezeket a szabadalmi ötleteket a HAARP rendszer képes ellátni.
8. ábra. A HAARP rendszer működtetését ebből az épületkomplexumból irányí­tják. 9. ábra. Szcintillációs érzékelő az UHF tartományra.

Begich és Manning nemrégiben nyilvánosságra hozott kutatási eredményei meglehetősen bizarr képet festenek. Például, a Légierő publikussá vált dokumentumai egyértelművé teszik, hogy a fejlesztés alatt álló rendszer képes befolyásolni és megzavarni az emberi tudatállapotot rádiófrekvenciás jelek kisugárzásával, igen nagy földrajzi területeken. A legbeszédesebb beszámolót a technológia leí­rásáról Zbigniew Brzezinski, Carter elnök nemzetbiztonsági tanácsadója és J.F. Macdonald, Johnson elnök tudományos tanácsadója, az UCLA-i geofizika professzor adta, leí­rták, hogy az energiaátviteli rendszerek miként használhatók geofizikai és környezet-átalakí­tó fegyverekként. Beszámolójuk rámutat arra, hogy ezek az effektusok milyen következményekkel járnak, és milyen negatí­v hatásokat váltanak ki az emberi egészség és agyműködés terén.

A HAARP rendszer mentális működés befolyásolási képessége a legaggasztóbb. Harvardi professzorok, katonai stratégák, tudósok, a Nemzetközi Vöröskereszt genovai munkatársai készí­tették el közösen az elektromágneses hullámok idegi működést befolyásoló hatásairól szóló negyven oldalas tanulmányt. Ebben a munkában többek közt arról is olvashatunk, hogy pontosan melyek azok a frekvenciák, amelyek kiváltanak ilyen hatást. Ezek a sugárzási tartományok pontosan megegyeznek a HAARP rendszer sugárzási képességével.

Az alábbi kijelentések Brzezinski 25 évvel ezelőtt megjelent munkájából idézzük, ő akkoriban a Columbia Egyetem professzoraként dolgozott:

„Politikai stratégákat csábí­tja az a lehetőség, hogy kiaknázzák az emberi agyműködésben és a viselkedésben rejlő lehetőségeket. Gordon J.F. MacDonald geofizikus, aki egyben a speciális fegyverek szakértője kijelentette, hogy jól időzí­tett, elektromos energia-felszabadí­tás bizonyos tí­pusú oszcillációkat válthat ki, minek következtében a Föld bizonyos területein rendkí­vül nagy energia szabadul fel.

…ezen ismeretek felhasználásával ki tudunk fejleszteni egy olyan rendszert, mely képes súlyosan károsí­tani az agyműködését az emberek akár tí­z vagy százmillióinak is a választott célterületen, akár hossz időn át is.

…nem számí­t, hogy a természetes környezetet megfelelően manipulálva milyen mértékben képes a rendszer megváltoztatni a viselkedést, hiszen nemzeti érdekekről van szó. A technológia, mely lehetővé eszi a vázolt működést, néhány évtizeden belül kifejleszthető.”

1966-ban MacDonald tagja volt az Elnöki Tudományos Tanácsadó Testületnek, később pedig az Elnöki Környezetminőségi Tanácsnak. Számos cikket jelentetett meg az irányí­tott természetes környezeti technológiák katonai alkalmazhatóságának vonatkozásában. A legjelentősebb kijelentése, melyet geofizikusként tett, a következő: „a geofizikai hadviselés kulcsa a természetes környezeti instabilitások felismerése, minek következtében kis energia felhasználásával jóval energiamennyiségeket nyerhetünk.” Az egykori geofizikus tehát olyasmit sejtett meg, amit most a HAARP Project keretében meg is valósí­tottak.

A geofizikusok felismerték tehát, hogy energiát juttatva a természetes környezetbe, jelentős hatások lehet kiváltani. Az emberiség jelenleg is hatalmas elektromágneses energiákat juttat a környezetbe anélkül, hogy bárki is pontosan tudná mi lehet a kritikus érték. Begich és Manning könyve néhány igen fontos kérdés is felvet:

- Ezek az energiasugárzások mindenféle hatás nélküliek, vagy éppenséggel hatásuk összegződik, mely egy bizonyos érték elérésekor visszafordí­thatatlan károsodást okoz?

- A HAARP Project egy lépés csak az úton, melyről nincs visszafordulás?
- újabb olyan energia-kí­sérletbe fogunk, mely által kiszabadí­tjuk a démonokat Pandora szelencéjéből?

Az 1970-es évek elején Zbigniew Brzezinski megjósolta egy „jobban ellenőrzött és irányí­tott társadalom” létét, köszönhetően a technológiának. Ezt a társadalmat egy elit réteg irányí­thatná, nyomást gyakorolva a választókra, hogy állí­tólag „önként” válasszák a tudományos korszakot. Idézzük tovább Brzezinskit: „Leplezetlenül háttérbe lehet szorí­tani a hagyományos liberális eszméket; ez az elit nem habozna a legkorszerűbb tudományos technikák alkalmazásával befolyásolni a társadalom viselkedését, és szoros szociális ellenőrzés és felügyelet alatt tartva őket, gyakorolni immár korlátlan hatalmát. A technikai és a tudományos háttér az, ami tálcán kí­nálja a lehetőségek ilyetén kiaknázását."10. ábra. Optikai érzékelő.

Brzezinski jóslatai igen pontosan beteljesültek. Mára már számos eszköz áll az „elit” rendelkezésére saját felemelkedésére, és a kí­sértés ezek alkalmazására folyamatosan növekszik. A politikai háttér már megteremtődött ezen eszközök alkalmazhatóságára. Hogyan fog az Egyesült íllamok lépésről-lépésre átalakulni a megjósolt magasan ellenőrzött techno-társadalommá? A folyamat „mérföldkövei” közt Brzezinski megemlí­ti a folyamatos társadalmi válságokat és a tömegtájékoztatás rendkí­vül erős felhasználását bizalmának megnyerésére.

Idézzünk most meg egy további, a Légierő által készí­tett kormánydokumentumot: „A mesterséges elektromágneses terek alkalmazhatósága igen széleskörű, beleértve a katonai és a kvázi-katonai helyzeteket. Néhány ezek magába foglalhatja a terrorista csoportokkal való tárgyalást, tömegek befolyásolását és irányí­tását, katonai titkok birtokosai viselkedésének megváltoztatását, és antiszociális viselkedések kiváltását a taktikai hadviselés során. A felsorolt esetek mindegyikében elektromágneses rendszereket alkalmaznának az enyhétől a rendkí­vül súlyos pszichológiai zavarok kiváltásáig, legyenek azok akár érzékelési zavarok, viselkedési zavarok, akár orientációs zavarok. Mindebből következik, hogy azok az egyének, akiknek a testi-lelki működési hatékonyságát súlyosan degradálták, képtelenek bármiféle összehangolt harci cselekmény kivitelezésére. A másik előnye az elektromágneses rendszerek alkalmazásának az, hogy igen nagy terület lefedésére képesek egészen egyszerű rendszerek felhasználása mellett. Csendesek, és igen nehéz lehet ellenük bármiféle ellenrendszert kifejleszteni… Az utolsó területe az elektromágneses sugárzás felhasználhatóságának a következő: növelhető általa az egyének paranormális képessége.”

Arra utalnak ezek a kommentárok, hogy valamiféle berendezés már létezik? A kormányzati jelentések szerzője rávilágí­t arra, hogy a Légierő dokumentumai szerint már korábban is sor került rádió frekvenciás sugárzások ostromhelyzetekben történt alkalmazására. Ezek között természetesen a HAARP a legsokoldalúbb és legnagyobb rendszer a világon.

Az Egyesült íllamok kongresszusi jelentései között is találunk feljegyzéseket, melyek arra utalnak, hogy a HAARP rendszer segí­tségével a felszí­n nagyenergiájú rádióhullámokkal bombázható az ionoszféra felhasználásával. Ezeket a jeleket korábban arra használták, hogy több kilométeres mélységben átvilágí­tsák a földet felszí­n alatti katonai raktárak, alagutak és ásványkincsek felderí­tése végett. A Szenátus csak 1996-ban 15 millió dollárt szavazott meg a földátvilágí­tási-képesség kifejlesztésére. A probléma az volt, hogy az a fajta sugárzás, mely a legalkalmasabb a föld átvilágí­tására, egyben a legerősebb pusztí­tó hatást váltja ki az emberi mentális működésben. Emellett jelentős hatást gyakorolhat a különböző vándorló állatokra, halakra és vadakra egyaránt, melyek zavartalan elektromágneses viszonyok mellett képesek csak követni szokásos vándorlási útvonalukat.11. ábra. Optikai érzékelő-berendezésekkel telezsúfolt műszaki épület.

Mintha az égből érkező, tudatrombolást végző elektromágneses hullámok önmagukban még nem lennének elegek, T. Eastlund még azzal is eldicsekszik, hogy a rendkí­vül magas energiákra gerjesztett ionoszféra segí­tségével az időjárási is befolyásolni lehet.

Begich és Manning rávilágí­tott arra, hogy egyes kormánydokumentumokból az derül ki, hogy a honvédség rendelkezik időjárás-befolyásoló technológiával. Amikor végül is a HAARP megépült a maga teljes kapacitásával, sikeresen keltett különböző időjárási hatásokat az egész Földön, mindkét féltekén. Ha egy kormány képes arra, hogy az egész bolygón befolyásolja az időjárást, vajon milyen hatást gyakorol ez a világ népeinek mindennapi életére és gondolkozására? Az Angyalok nem játszanak HAARP-on cí­mű könyv jó néhány elemét bemutatja azoknak a elsődleges elképzeléseknek, melyek mögött Nikola Tesla bolygóformálásra képes felfedezései állnak.

Miként kapcsolódik az ionoszféra lüktetése az agyműködéshez?

A Föld ionoszférája nagyjából 100 km-es magasságban kezdődik. Befogja a napszél által szállí­tott töltött részecskéket, í­gy megóvja a felszí­ni életet a káros sugárzások roncsoló hatásától. Az ionoszféra folyamatos rezgésben van – Schumann rezonancia -, ennek csúcspontja jelenleg 7,8 Hz. Ezek a hullámok folyamatosan áramlanak a felszí­n és az ionoszféra között. A „Föld szí­vverésének” ritmusa pontosan az agyműködés rezgéstartományába esik.
A naptevékenység és az időjárás kapcsolata egyértelmű, fokozott Nap-aktivitás idején sokkal gyakoribbak a viharok, megváltozik a „Föld szí­vverési” frekvenciája, ezáltal agyműködésünk. Tudjuk, hogy az alfa állapotban az emberi tudat befolyásolható. Ha valaki befolyást tud gyakorolni az ionoszféra frekvenciájára, képes tömegek gondolkodását, érzelmi állapotát is befolyásolni, anélkül, hogy az érintettek ebből bármit és érzékelnének. Az emberek bioritmusa is tökéletesen felborí­tható.
A parafenomén gyógyí­tók és clairvoyantok agyműködése pontosan ezen a 8 herzes frekvencián dolgozik tevékenységük közben. Puharich professzor kimutatta, hogy ha egy személyt 6.6 Hz-es frekvenciának teszünk ki, akkor depresszióba esik, mí­g 10.8 Hz-es agresszí­v tombolási hajlam uralkodik el rajta. A normális 8 Hz körüli frekvenciától való tartós besugárzás esetén roncsolódnak a DNS-molekulák is. Aki uralja tehát ezeket a frekvenciáka, az képes a Föld teljes lakosságát depresszióba süllyeszteni, vagy őrjöngő vadálattá változtatni.

Elektromos részecske buborékok

Az Angyalok nem játszanak HAARP-on számos interjút is közöl, többek közt Elisabeth Rauscherrel, a fizikai tudományok doktorával, aki hosszú és látványos karriert futott be a nagyenergiájú fizika terén, számos tekintélyes presztí­zsű tudományos lapban publikált, s több könyve jelent meg. Rauscher kommentálta a HAARP Projectet is. „Hihetetlen mennyiségű energiát pumpálnak egy rendkí­vül kényes molekuláris rendszerbe. Az ionoszférában ezáltal katalitikus folyamatok gerjesztődnek. Kicsiny beavatkozás következtében hatalmas kiterjedésű változások következhetnek be.” Az ionoszféra viselkedését leí­rván Dr. Rauscher megosztja aggodalmait: „A földi ionoszférát úgy kell elképzelni, mint egy, a bolygónkat körülvevő szappanbuborékot. A buborék felszí­ne szüntelenül kavarog. Ha egy megfelelően nagy lyukat ütünk rajta, a buborék egész egyszerűen kipukkad.

Az ionoszféra szétesése

Daniel Winter, a fizikai tudományok doktora, Waynesville-ben, í‰szak-Karolinában fizikus. Őt idézzük: „A HAARP nagyfrekvenciás energiakibocsátása csatolódhat a Föld bolygó által keltett extrém nagy hullámhosszúságú sugárzásokkal. Ez utóbbiakat maga a Föld bolygó kelti, az egész bolygóra kiterjedő hálózatot alkot, és egyértelműen meghatározza a bioszféra lényeinek viselkedését és életműködését. A HAARP geomágneses hatásai beavatkoznak a Föld lüktetésébe, a kétfajta sugárzás interferenciája pedig akár az egész ionoszféra szétesését okozhatja.”
12. ábra. Az irányí­tóközpont számí­tógépes termináljai.

David Yarrow Albanyban dolgozó, elektronikával foglalkozó kutató. Ő is a HAARP az ionoszférára, és a földi mágneses tér szerkezetéra gyakorolt hatásárol nyiklatkozott: „A HAARP nem éget lyukakat az ionoszférába. Ez az egyik legsúlyosabb félreértés azzal kapcsolatban amit a HAARP rendszer gigawatt teljesí­tményű sugárzása kapcsán gondolnak. A Föld viszonylag vékony, többrétegű elektromos burkolattal rendelkezik, mely elnyeli a Nap intenzí­v sugárzását, beleértve a napszél által szállí­tott, napviharok-keltette nagyenergiájú részecskéket, í­gy, mintegy pajzs óvja bolygónk felszí­nén az életet. A Föld tengelyforgása miatt, a HAARP rendszer, ha az általa kibocsátott sugárnyaláb néhány percnél tovább bombázza az ionoszférát, akkor hasonlóan fog működni, mint egy mikrohullámú kés. Nem csak egy közönséges lyukat éget bele, hanem egyenesen felhasí­tja.”

Drasztikus beavatkozás a mágneses erővonalrendszerbe

Mivel a Föld forog, a HAARP durván beavatkozik a mágneses tér erővonalrendszerébe, nemcsak egyszerűen „elvágja” ezeket a vonalakat, hanem gerjesztve őket kizökkenti az erővonalakat megszokott rezgési állapotukból. A kibocsátott erős impulzusok megrázzák az elektromágneses erővonalakat, miáltal magát a mágneses teret is erős vibrációnak teszik ki.

„Hasonló mindez a pókhálóhoz. Egy eltévedt rovar beleszáll a hálóba, s amint megrázza a hálót, az rezgésbe jön, s ez a rezgés jelez a póknak. A HAARP olyan ember-alkotta szerkezet, mely mikrohullámú rezgéseket keltve rázza meg a Föld ionoszféra-hálóját. S mint ahogy a pók esetében is, ha ez a rezgés elég erős, az ionoszféra szétszakad. A HAARP által keltett rezgések pontos mikéntje mindmáig ismeretlen, azonban a Gaia ionoszférarezgéseinek harmóniájához képest biztosan valami szörnyű kavalkádot fogunk kapni.” – vezette le Paul Schaefer Kansas City-i kutató, aki elektrotechnikai mérnök, s négy évet töltött nukleáris fegyverek épí­tésével. Majd í­gy folytatja: „Az atomkor és az ipari tevékenység különösen a technikai jellegű sugárzások, már rendkí­vüli módon megbolygatták a környezetünk kényes egyensúlyát. Tudjuk azt, hogy az ionoszféra molekuláris folyamatai, az ionok áramlási rendszere döntő befolyást gyakorol időjárásunkra. Ha mi ezt a már megbomlott egyensúlyú rendszert gigászi energiájú mikrohullámú sugarakkal kezdjük el bombázni, akkor nem csak az ionoszféra és a mágneses tér omolhat össze, de igen komoly vulkáni aktivitásra és földrengésekre is számí­thatunk."

A lázas Föld

„Egy másik lehetséges összehasonlí­tása a nagy energiákkal feltöltött Földnek összevethető egy autó akkumulátorával, melyet túltöltünk a normális állapotához képest, minek következtében abban forró pontok alakulnak ki, elektromos í­vek, fizikai károsodások és általános vezetési problémák, amit a fölös energiamennyiség megpróbál utat keresni magának.” – magyarázza Schafer, majd folytatja: „Itt állunk és nézzük, hogyan pusztul a Föld, és ahelyett, hogy azonnal radikálisan csökkentenénk a szennyezés mértékét, hatalmas energiájú, megjósolhatatlan viselkedésű változásokat keltünk az ionoszférában, szándékosan lázassá tesszük bolygónkat. Mindenek felett kellene állnia annak a törekvésnek, hogy megakadályozzuk a kí­sérleti atomrobbantásokat, és leállí­tsuk a csillagháborús kí­sérleteket, ehelyett, az amerikai honvédség a valaha volt legnagyobb teljesí­tményű ionoszféra-fűtő berendezést fejlesztette ki, hogy az amúgy is bizonytalan légköri állapotokat szándékosan tovább rombolja. Erre nincs mit mondani.”

Elektromos eső az égből

„Különböző cikkek jelentek meg a magnetoszférából származó elektron-esőről az ember által gerjesztett igen alacsony frekvenciájú elektromágneses hullámok következményeként. Ezek a töltött récsecskék másodlagos ionizáció váltanak ki, röntgensugárzást gerjesztenek, s rombolják az ionoszféra alsóbb rétegeit.”

A Stanford Egyetem két tudósa igyekszik pontosan megmagyarázni, miként jönnek létre ezek a hatások. Rámutatnak, hogy az alacsony hullámhosszú rádiósugarak rezgésbe hozzák a magnetoszférát és rendkí­vül erős, a Föld felszí­ne felé irányuló részecskehullám áramlást váltanak ki. A rádiósugarak ki és bekapcsolásával ezek a romboló részecskezáporok is be és kikapcsolhatók.

Időjárás szabályozás

A rádiósugárzás által kiváltott részecskelavina igen kemény hatással van ránk. Begich és Manning a könyvében rámutat arra, hogy már igen kis energiákkal befolyást lehet gyakorolni az időjárásra, ha megfelelő „jeleket” küldünk a Van Allen övekbe, a Föld sugárzási övezeteibe. Tesla pontosan ugyanezt csinálta, kis energiák felhasználásával hatalmas energiákat volt képes irányí­tani. Kézenfekvő mindezen ismeret katonai felhasználásnak veszélye.

A honvédség már legalább húsz éve foglalkozik időjárás fegyver kifejlesztésével. Például, számos esőkeltő tesztet végeztek el Vietnámban. Az egyesült államok Védelmi Minisztériuma a Skyfire Project és a Stormfury Project keretében mesterséges villámláskeltéssel és hurrikánkeltéssel kí­sérletezett. Néhány igencsak komplikált technológiát is áttekintettek hatalmas energiák uralása terén. Az Angyalok nem játszanak HAARP-on cí­mű könyv szakértői elbeszélik, hogy a honvédség lézerek és kémiai anyagok felhasználásával olyan fegyverek megvalósí­tását tűzték ki célul, mely az ellenfél feje fölött egyszerűen megsemmisí­ti az ózonréteget. Vizsgálták a földrengések mesterséges kiválthatóságának lehetőségét is a Prime Argus program keretében évtizedekkel ezelőtt. A pénzt ezekhez a kí­sérletekhez a DARPA folyósí­totta. 1994-ben a Légierő nyilvánosságra hozta a Spacecast 2020 nevet viselő tervezetét, melyben az időjárás feletti ellenőrzés megszerzését tűzi ki célul. A tudósok már 1940. óta végezenek időjárás-szabályozási kí­sérleteket, a Spacecast 2020 azonban környezetmódosí­tó technikákat alkalmaznak, az ellenfélnek károkozásra, épületeinek, gazdasági területeinek elpusztí­tására. A légierp egyes szakértői máris sürgetik a „meglehetősen érzékeny és kockázatos technikának” a felülvizsgálatát.

Negyven éve ismert időjárás-befolyásoló technikák?

1958-ban, Howar T. Orville kapitány, a Fehér Ház tudományos főtanácsadója, beszámolt róla, hogy az USA Védelmi Minisztériuma tanulmányoz „olyan eljárásokat, melyek segí­tségével a föld és a légkör töltése megváltoztatható, minek következtében különböző változások kelthetők az időjárásban”, elektromágneses sugárzásokat használva az adott terület feletti ionizációs vagy deionizációs változásokat okozva.

1966-ban Gordon J.F. MacDonald professzor, Los Angelesi Egyetem Geofizikai és Bolygófizikai Intézetének társigazgatója, az Elnöki Tudományos Tanácsadó Testület tagja, később a Elnöki tanácsadó Testület Környezetvédelmi részlegének a tagja, számos cikket jelentetett meg a környezet-befolyásolási technológiák katonai alkalmazhatóságáról. Egyik beszámolójában meglepő nyilatkozatot tett:

„A kulcsa a geofizikai hadviselésnek a következő: fel kell ismerni a környezetben előforduló instabilitásokat, ezeket kis energiával besugarazni, minek következtében hatalmas mennyiségű energia szabadí­tható fel.” A világszerte ismert tudós, MacDonald, számos elképzelést dolgozott ki a természetes környezet fegyverként való felhasználhatóságáról, azonban akkoriban minderről azt gondolta, hogy csupán a jövő zenéje. Amikor könyvének „Hogyan pusztí­tsuk a környezetet?” cí­mű fejezetét megí­rta, az Amí­g a béke el nem érkezik cí­mű könyvében, egyáltalán nem tréfált. Leí­rja az időjárás befolyásolási technikát, az éghajlat, megváltoztatását, a sarkvidéki jégpáncél elolvasztását vagy destabilizálását, ózon megsemmisí­tési technikákat, földrengések kiváltását, az óceánok hullámainak irányí­tását, és az agyműködés manipulálását, s mindezt a bolygó energiamezőinek felhasználásával.

..

13. ábra. Nagyfrekvenciás antenna. 14. ábra. Az antennaerdő közelebbről.

Azt is elmondta, hogy mindezek a fegyverek egyszer kifejleszthetők lesznek, s amikor üzembe helyezik őket, szinte detektálhatatlanok lesznek az áldozatai számára. A HAARP tehát ez a bizonyos fegyver? A honvédság időjárás befolyásolási törekvése jól dokumentált. Az Egyesült íllamok Kongresszusának albizottsága az í“ceánok és a Nemzetközi környezetvédelmi í‰v keretében, a korai 70-es években megvizsgálta az időjárás és az éghajlat megváltoztathatóságának katonai felhasználási lehetőségeit. Az Angyalok nem Játszanak HAARP-on cí­mű könyvben a szerzők felteszik a kérdést: „Vajon mi volt az a sürgős tényező, ami miatt a Védelmi Minisztérium úgy í­télte meg, hogy ki kell kutatnia és ki kell fejlesztenie az időjárásfegyvert?”

Az akkoriban nyilvánosságra került információk még a törvényhozókat is meglepték. Vajon ha a mai törvényhozókat kérdeznénk az elektromágneses manipulációs technikákról, ők is meglepődnének? Valószí­nűleg ők is felismernék, hogy a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően megszületett HAARP kí­sérleti eszköz Alaszkában igazából Gordon MacDonald látomásának beteljesülése, már csak azéer is, mert a világ vezető tudósainak az a véleménye, hogy az időjárás nemcsak légkörzésekből és hőátadásból áll, hanem elektromos rendszerből is.

Kis energia-bevitel – erős ellenhatás

A HAARP akkor bombázza sugaraival az ionoszférát, amikor az viszonylag instabil. Fontos emlékeztetni arra, hogy az ionoszféra aktí­v elektromos pajzsként védi bolygónkat a világűrből folyamatosan érkező nagyenergiájú részekék károsí­tó hatásával szemben. „A Föld mágneses erővonalai mentén áramló plazma csapdába ejti a világűrből érkező részecskéket, ezáltal visszatartja őket attól, hogy közvetlenül elérjék a felszí­nt.” – magyarázza Charles Yost, a Leiceseri, aki a dinamikus rendszerek kutatója. Majd í­gy folytatja: „Ha az ionoszférát valamilyen zavaró behatás éri, akkor szükségképpen ez a zavaró hatás az alatta lévő atmoszférára is átterjed.”

Nemrég óta ismert, hogy rendkí­vül erős elektromos kapcsolat van az ionoszféra és a légkör az alacsony atmoszféra között, ahol az időjárási jelenségek végbemennek.

Mesterséges elektromos hatások keltése révén a töltött részecskék kiléphetnek a Föld sugárzási övezeteiből, azok jégkristályok kialakulását hozhatják magukkal, majd esőt. A HAARP rendszer sok ezerszer akkora energiát képes az ionoszférába pumpálni, ami ehhez szükséges. Ezek a hatások – lefutásukat tekintve pedig már – nemlineárisak, azaz eredményük megjósolhatatlan. Relatí­ve kis energia-befektetéssel rendkí­vül erős hatások válthatók ki. Adam Trombly asztrofizikus a könnyebb érthetőség kedvéért az akupunktura technikát hozza fel példának. Sok-sok gigawattos elektromos sugarakkal bombázva az ionoszféra bizonyos pontjait, a HAARP előre nem látható reakciókat kelthet.

Az Areciboban használt ionoszféra-heví­tő szerkezet sokkal alacsonyabb energiákon működik, mint a HAARP, s jóval jelentéktelenebb a hatása, mint a mágneses pólus közelében található HAARP, mely a földnrk azon a pontján található, ahol az ionoszféra lüktetése a legélénkebb.

A HAARP-al kí­sérletezőknek talán fogalmuk sincs, mivel játszanak. Ahogy azt egy Alaszkai kutató, Barbara Zickuhr elmondja: „Olyasmi ez, mint amikor a kisgyerekek egy hegyes bottal játszadozva egy alvó medvét piszkálnak, s várják, mi fog történni.”

Csapások a HAARP rendszer felhasználásával

A HAARP – a GWEN toronnyal végzett kí­sérletek tapasztalatai lapján – képes a nagy folyók teljes ví­zmennyiségét feltölteni elektromossággal, s ezáltal a légkörbe emelni, majd a Föld egy tetszőleges pontján lezúdí­tani. Az egyik előkí­sérlet 12-15 milliárd dolláros kárt okozott a Missisipi-Missouri felső vidékén kiváltott áradás következtében, ahol a GWEN torony is található. Számolt be minderről Mitch Battross az Earth Changes Televí­zió producere.

A másik ismerté vált esetről Alfred Webre, a EcoNews Service munkatársa derí­tette fel. 2001. július 6-án, 22.45-kor ugyanis elektronikus harci eszközök felhasználásával romboltak le egy rádióadót Hartsvillben, Tennesse államban. A támadás előtt fekete ruhás katonai egységek bukkantak fel a környéken, s háromszög alakú repülőgépek az égen. Mindent elkövettek a média távoltartására. A pusztí­tás okát természetesen a hivatalos források igyekeztek mindenféle magyarázattal megindokolni, azonban az egyik rádió munkatársa – Ted Randall fotókat készí­tett a helyszí­nről, s azonnal publikálta is az Interneten. Beszámolt arról is, hogy egyre több emberen jelentkezik az általa fibromyalgiának nevezett betegség, mely hirtelen jelentkező és az egész testre kiterjedő intenzí­v fájdalom; drasztikusan megnövekedett a fejfájós és migrénes esetek száma is. Randalnak sikerült dokumentumokat beszerezni arról is, hogy a nevezett napon a térséget 2.4 erősségű földrengés rázta meg. A földrengés és a torony megsemmisülése egyidőbe esett, s rendí­vüli energiájú elektromos zavarok fémjelezték. Különös mód, a HAARP is éppen ekkor bocsátott ki egy meglehetősen erős jelet. A lerombolt torony a WJKM és CMR rádió központi adója volt. Az ég kristálykék volt, egyetlen felhő sem jelentkezett, villámot sehol sem észleltek az elektronikus támadás idején. Természetesen az összes környékbeli rádióadó, telefon és faxkészülék kiment. Az antenna jelentős körzetében szénné égett élőlények és növények mutatták a támadás „hatékonyságát”, a kiégett berendezésekről nem beszélve.

Ismert tény, hogy mind az í–böl-háborúban, mind a Balkáni háborúban az USA elektronikus fegyvereket vetett be civil lakosság ellen.

Rövidre zárják a Földet?

A Föld, mint szférikus elektromos rendszer, igen találó modell. Azonban a kí­sérletezők, akik természetellenesen nagy energiákkal dolgoznak, talán abszolút nincsenek tisztában a lehetséges következményekkel. A villanymotorok és az elektromos generátorok gyakran zárlatosak lesznek, ha ingadozás lép fel az áramerősségben. Vajon az emberi tevékenység képes ehhez hasonló hatást kiváltani a Föld elektromos terében? A Science cikket közölt a radioaktí­v anyagok ionizációs hatásairól, azonban ezt a vizsgálati eredményt a HAARP-ra is kiterjeszthetjük.

„Miközben a napszél által keltett ionoszférikus változások csak jelentéktelen időjárási hatással bí­rnak, addig a mesterségesen kiváltott hatások sokkal erősebbek lehetnek.” A meteorológusok természetszerűleg a légkört és az időjárást tanulmányozzák, keveset foglalkoznak a magaslégköri ionizációs állapotokkal. „A napjainkban megfigyelhető időjárási változások azonban azt bizonyí­tják, hogy igen komoly problémák vannak. Ha pedig a már létező instabilitásokat a HAARP segí­tségével tovább fokozzuk, visszafordí­thatatlan dolgokat fogunk kiváltani. ” figyelmeztet Paul Schaefer a HAARP kapcsán.

Az Angyalok nem Játszanak HAARP-on – Tesla tofábbfejlesztett technológiája – cí­mű könyv arra figyelmeztet minket, hogy az Egyesült íllamok kormányának arroganciája példátlan mértékben fenyegeti a világot. Amerikai katonai körök az ionoszférát manipulálják, Földünk azon részét, mely mindannyiunké és mindannyiunkat egyformán véd. A légköri atomrobbantások ugyanezt a célt szolgálták. Kí­na és Franciaország jelentős összegeket költ földalatti kí­sérleti atomrobbantásokra. Nemrég látott napvilágpot az adat, hogy az Egyesült államok kormánya 3.000 milliárd dollárt költött atomfegyverkezési programjaira 1940 óta. Milyen jelentőségű áttörés szükséges az élet kutatásához, hogy ilyen hihetetlen mennyiségű kiadással versenyezhessen, amit egyértelműen a halálra fordí­tottak?…

Begich, Manning és mások úgy vallják, hogy a demokráciáknak sokkal inkább a nyitottságra kellene alapozódniuk, mint mindazokra a titkolódzásokra, melyek a katonai tevékenységeket övezik. A mind erősebb és erősebb gyilkológépezetekre költött elképesztő mennyiségű összegeket sokkal inkább lehetne gyógyí­tásra és az egész emberiség jólétére fordí­tani. Mivel az új felfedezéseket katonai célokra használják, az egész emberiséget megfosztják a technika áldásaitól. Amikor egy-egy kutató átkerül a civil szférába igyekszik felhí­vni a veszélyre a figyelmet, miközben egykori társai a katonai laborokban újabb és újabb területeit kutatják a pusztí­tásnak.

Begich és Manning könyve leleplezi a katonai tudományos akadémiák

[ Módosítva k ápr 16 2013, 12:37 ]
Vissza az elejére
nordi
h nov 29 2010, 06:30
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 926
Őslevest" állí­tottak elő a CERN kutatói


Sikerült az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) kutatóinak az ősrobbanás és az univerzum keletkezése után nem sokkal létrejött anyagot előállí­taniuk.
A kvark-gluon-plazma "levest" a nagy hadronütköztetőben (LHC) ólomionokkal végzett kí­sérlet révén tudták előállí­tani. Az ólomionokkal való kí­sérletezés mintegy három hete vette kezdetét a CERN-ben, a részecskék ütköztetésével sikerült extrém - a Nap középpontjában uralkodónál százezerszer magasabb - hőmérsékletet elérni - mondta a hét végén Jürgen Schukraft, az Alice-detektorral dolgozó részleg szóvivője.Ilyen magas hőmérsékletnél minden anyag megolvad, és létrejön a kvark-gluon-plazma. Noha az, hogy elő tudják állí­tani, nem jelentett meglepetést a tudósok számára, a reakció intenzitása azonban sokkal erősebb volt a vártnál.
Az eredményeket még elemezni kell annak érdekében, hogy jobban megértsék a folyamatot. Az "ősleves" jobb megismerésétől azt remélik a kutatók, hogy hogy többet megtudhatnak az erős kölcsönhatásról, a természet alapvető
kölcsönhatásainak egyikéről, amely összetartja az atommagot. (mti)
[ Módosítva v dec 12 2010, 04:18 ]
Vissza az elejére
Oldal:   <<        >>   

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System