+ A | - a | Visszaállít
2015. nov.
30
  Magyarok tervelték ki a bukaresti klubtüzet, hogy elszakítsák Erdélyt
Kategória: Kész röhej és egyéb örültségek - Közzétette: nordi
Egy román szociáldemokrata képviselő dobta el az agyát. Messzire. Nagyon messzire.
Egy Budapesten készült, Angela Merkel német kancellár és Vlagyimir Putyin orosz elnök által támogatott forgatókönyv áll az eddig hatvan halálos áldozatot követelő bukaresti klubtűz mögött, egy román törvényhozó szerint.


A szociáldemokrata Ninel Peia azt állítja, titkosszolgálati forrásokból értesült a tervről, amelynek célja Románia feldarabolása volt. A jóformán ismeretlen törvényhozó, mellesleg a titkosszolgálati egyetem doktorandusza, internetes naplójában abból indul ki, hogy a Colectiv klubban október 30-án kiütött tűz nem szerencsétlen baleset eredménye, hanem gyilkos kéz műve. Azt állítja, információi vannak arról, hogy az ördögi tervet „egy budapesti egyetem laboratóriumaiban főzték ki, amin egyetlen jóhiszemű román sem csodálkozik".

Eszerint a klubtűz nyomán utcára vonult tízezrek közé provokatőrök épültek be azzal a céllal, hogy a 30 ezres tömeget feltüzelve „ellenforradalmat robbantsanak ki".

A kegyelet jelei a a tragédia helyszínén
kép:Inquam Photos / Reuters


A terv részeként felgyújtották volna a belügyminisztériumot, a kormány és a parlament épületét, aminek Peia szerint „hasonló hatása lett volna, mint a Reichstag 1933-as leégésének", vagyis „véget vetett volna a román demokráciának".
A már említett titkosszolgálati források szerint Kolozsvárott készenlétben állt egy értelmiségiekből, politikusokból és üzletemberekből álló csoport, amely még akkor éjjel kikiáltotta volna Erdély függetlenségét, és megalakította volna a „magyar irányultságú" Erdélyi Köztársaságot, német protektorátusként, Oroszország garanciája mellett.

Egy hasonló csoport Iasiban kikiáltotta volna Moldva függetlenségét. A „Moldvai Köztársaság" egy-két éven belül csatlakozzon a száz százalékban orosz befolyás alatt álló, már létező Moldovai Köztársasághoz. „Szerencsétlen Romániából" egyedül Havasalföld maradt volna a „demokrácia oszlopaként" – írja a szociáldemokrata honatya.

Peia szerint „egyetlen felelősséggel teli gesztus akadályozta meg az ördögi tervet, a parlament megsemmisítését és a haza végérvényes feldarabolását": Victor Ponta kormányfő lemondása. A miniszterelnök távozása azonnal lehűtötte a kedélyeket, így az idegen manipulátoroknak nem volt már mit kihasználniuk – írja. (A forgatókönyv apró szépséghibája, hogy a miniszterelnök lemondását követő estén még többen vonultak utcára, a személycseréken túl a politika rendszer reformját követelve.)Tüntető az utcán. Ellenforradalmat akartak kirobbantani? kép:Inquam Photos / Reuters

Peia azt állítja, hogy Pontát természetesen értesítették „az ország feldarabolásának hihetetlen tervéről a trikolórhoz hűséges, hazafi tisztek". – Ezzel a bejegyzéssel is az ő szakmaiságuk és odaadásuk előtt próbálok tisztelegni, az ismeretlen hősök előtt, akik nap mint nap az életüket kockáztatják a nemzetért és a hazáért" – írja a honatya.

A november 24-én kelt blogbejegyzésre a szociáldemokrata kötődésű Romania TV hírtelevízió hívta fel a figyelmet. A csatorna vasárnapi műsorának meghívottjai – újságírók, történészek, politikusok – nem tartották teljesen légből kapottnak a tervet, és hangsúlyozták: az illetékes szerveknek ki kell vizsgálniuk, hogy valóban megpróbálták-e eltéríteni a Ponta-kormány bukásához vezető tömegtüntetéseket.
Peia hagymázas összeesküvés-elmélete egyébként nem az első hajmeresztő kommentár a szerencsétlenségről. Az ortodox egyház szerint a Colectivban megfulladt és megégett fiatalok egyszerűen megérdemelték a sorsukat.

forrás:/nol/


kapcsolódó: A diszkótűz áldozatait hibáztatják a hívők, élen egy hittantanárral Katt ide!


Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

Hozzászólás
Magyarok tervelték ki a bukaresti klubtüzet, hogy elszakítsák Erdélyt Babba 30 nov : 05:44 Válasz erre
Hozzászólás: 92

Regisztrált: 20 jún : 01:11
Ezért nem szeretik a magyarokat, az európaiak!!!!!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Szégyenletes az Európai Unió magyarokkal szembeni viselkedése, mondta felháborodottan svájci történész ismerősöm, akivel hajdanán együtt jártam a genfi egyetemre.

Ezer év óta a magyarság az európai keresztény műveltség kihagyhatatlan elemét képezi. Magyarország hosszú évszázadokon át Európa védőbástyája volt, ugyanakkor tudósaival és művészeivel jelentős szerepet játszott az európai műveltség kimagasló eredményeinek létrehozásában. Gyűlölik a magyarokat? A miértre keresem a választ.

Soha nem értettem meg, hogy az első világháború után a győztes nagyhatalmak, Franciaország, Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Államok miért éppen azt a népet büntették meg a legjobban, amelynek semmi köze nem volt a háború kirobbantásához. Mindezek ismeretében teljesen érthetetlen az Európai Unió vezető politikusainak hisztérikus magyarellenes viselkedése az ország alkotmánya miatt. Részletesen tanulmányoztam az új magyar alkotmányt, amely minden bizonnyal Európa egyik legdemokratikusabb alaptörvénye, az európai politikusok jelentős hányada mégis antidemokratikusnak találja, ugyanakkor elfogadja, hogy Csehország és Szlovákia továbbra is törvényben tartsa a II. világháború után megfogalmazott, magyarok és németek kollektív bűnösségét kimondó, fajgyűlölő Benes-dekrétumokat. Keleti nép vagytok, mondta barátom, az európaiak mindig rasszisták voltak, soha nem kedvelték a más fajú népeket. A keletieket a legkevésbé, mert féltek tőlük. Ha akarjátok, ha nem, Európa számára keleti nép vagytok!

Kiirtani az őslakosokat !

A trianoni diktátum a hazugság és a magyarellenes propaganda diadala volt az igazságukat naivul védő magyarokkal szemben. A kisebbségek elnyomásával vádolták őket. Pedig a magyarság a történelme során Európa legbefogadóbb népe volt, ezért maradtak fenn a szlovákok és a ruténok, és ezért fogadták be Erdélyben a tízezrével betelepülő oláhokat (románokat) és Délvidékre a szerb menekülteket. A szlovákok, ruténok, románok, szerbek megtarthatták nemzeti sajátosságaikat, hagyományaikat, nyelvüket és vallásukat, iskoláik és templomaik voltak.

Mi történt ugyanakkor Franciaországban a más nyelvű kisebbségekkel? 1850-ben Franciaország lakosságának a fele nem francia anyanyelvű volt: németül beszélő elzásziak, lotaringiaiak, flamandok, bretonok, baszkok, katalánok, provence-iak, olaszok. Ötven évvel később, a 20. század elején a francia kisebbségek nagy többsége elvesztette anyanyelvét, elfranciásodott. Mi történt? A franciák egyszerűen betiltották a kisebbségi nyelvoktatást, a francia nyelv kötelezővé vált. Ugyanezt tették az angolok a szomszédos kelta népekkel, a walesiekkel, a skótokkal, írekkel. Az amerikaiak még radikálisabban oldották meg az Egyesült Államok őslakóinak nyelvhasználatát: egyszerűen kiirtották őket. S akkor még nem is beszéltünk azokról a borzalmakról, amiket az angol és francia gyarmatosítók követtek el Afrikában, illetve a Távol-Keleten s Indokínában.

Persze a 20. században véget ért a klasszikus értelemben vett gyarmatosítás. De a látszólag függetlenné vált afrikai országok továbbra is szenvedik a gyarmatosítás szellemi és anyagi következményeit. Gazdasági függőségük tovább súlyosbodott az angol, francia, amerikai érdeket képviselő multinacionális vállalatok kizsákmányoló tevékenysége következtében.

Magyarországon hasonló folyamat zajlott le: az ország a szovjet gyarmati függőségből a nyugati multinacionális vállalatok függőségébe került. Nincs nagy különbség a függetlenné vált afrikai országok függősége és Magyarország nyugattól való függősége között. Afrikában is, mint Magyarországon, a nyereségéhes nyugati vállalatok gyarmattartóként a kezükben tartják úgy a gazdasági hatalmat, mint a nagy tömegeket befolyásoló médiát. Ha a félrevezetett emberek mégis rájönnek, hogy mi történik velük, és olyan kormányt merészelnek választani, amely a nemzet érdekeinek megfelelően kormányoz, és nem veszi tekintetbe a multinacionális nagyvállalatok nyereségérdekeit, akkor azonnal elindul a lejárató kampány az ország és a kormány ellen.
Az a híres kettős mérce

A 4. és az 5. században a keletről érkezett, lovas kultúrájú hunok mély lelki traumát okoztak ellenfeleiknek.

Könnyedén térdre kényszerítették a kor két európai nagyhatalmát, a Keletrómai Birodalmat (Bizáncot) és a Nyugatrómai Birodalmat, de a harcias germán népeket, a gótokat, a gepidákat, a vandálokat, a frankokat és a burgundokat is.


Attila, a hun uralkodó kegyelmes volt a legyőzött népekkel. Meghagyta a földjüket, politikai és vallási intézményeiket, és a királyaikkal barátsági szerződést kötött. Udvarában több tucat kisebb-nagyobb hatalmú germán király és fejedelem tartózkodott. A rómaiakkal ellentétben a hunok a legyőzött ország lakosságát nem vittél el rabszolgának, hanem meghagyták a szabadságukat. A dekadens Római Birodalom az 5. századi fennmaradását a hunoknak köszönhette. A római császároknak hun testőrségük volt, és a lúgütőképesebb légiókat hun segédcsapatokból állították össze, amelyeket Atilla bocsátott a császár rendelkezésére. Hun segítség nélkül a Római Birodalom már régen összeomlott volna, a sorozatos germán támadások következtében. A kereszténnyé vált Római Birodalomban azonban a főpapok nagy része – beleértve a pápát – veszélyesnek tekintette a pogány hunok befolyását a növekedésnek induló fiatal keresztény egyház számára. Ekkor kezdődött a hunok démonizálása, nehogy előfordulhasson, hogy az erőszakkal és megfélemlítéssel megkeresztelt, gondolkodásában még félig, pogány tartományok lakossága rokonszenvezzen a Keletről érkezett pogányokkal.

A hungyűlölő római főpap és történetíró, Marcellus Ammianus soha nem látott egyetlen eleven hunt sem, mégis a hunellenes propaganda és a hazug rágalomhadjáratok legismertebb személyisége lett. A kereszténység legnagyobb ellenségeként, az ördög szövetségeseként írta le a hunokat, akik öldöklésből és rablásból élnek, mindent nyersen fogyasztanak. A nyereg alatt puhított hús nevetséges meséjét is Marcellus Ammianus találta ki. A hunok lejáratására bevetett hazug vádakat és félelemkeltő rágalmazásokat később átvették a középkori történészek, majd a modern történetírók is, hivatkozva az Írott forrás mágiaként elfogadtatott dogmájára.

A hunok után, a 6. században keletről érkezett, lovas kultúrájú avarokat és a 9. században szintén keletről érkezett, lovas kultúrájú magyarokat az európaiak hunnak vagy szkítának nevezték, és a hunok leszármazottai-nak tekintették. Nem véletlenül, hiszen az avarok és a magyarok a hunok utódainak tartották magukat, és büszkén vallották hun eredetüket. Atillát és hunjait csak a magyar tudományos kutatás értheti meg – írta Eckhardt Sándor a Magyar Szemlében (1940).

A több mint ezeréves Kárpát-medencei magyar történelem során a hun–magyar rokonság mindig a magyar nemzettudat alapját képezte. Zrínyi Miklós Atillát mint az első magyar királyt méltatja (1651), és Kölcsey Ferenc a Himnuszban megemlékezik a hun ősökről: általad nyert szép hazát Bendegúznak vére (Bendegúz Atilla atyja volt).
A magyarságra visszasugárzó évszázados hun és lovas népekkel szemben érzett európai előítéletek visszaszorítására a magyar politikai és tudományos körök a finnugor nyelvészeti elméletet találták a legmegfelelőbbnek. Feltételezéseik szerint a finnugor nyelvészeti elmélet nagy előnye az, hogy tagadja a hun–magyar rokonságot, és az európaiak számára egy elfogadható, rokonszenves kis északi néppel, a finnekkel hozza rokoni kapcsolatba a magyarokat. A rendszerváltozás után a finnugor rokonság erőszakos, dogmatikus terjesztése még jobban felerősödött. Az egyetemeken, a főiskolákon, a középiskolákban a finnugor ? rokonságot megmásíthatatlan tényként tanítják.

A kilencvenes évek elején a magyar bulvársajtó hosszan beszámolt a magyar köztársasági elnök finnugor rokon népeknél tett látogatásáról, amelynek során az őstörténelmünket kevéssé ismerő elnök meghatódva vett részt egy közös ősöket felidéző medvetoron (!). Azóta Magyarország több finnugor világkongresszust rendezett, és 2013 tavaszán a magyar parlament elfogadta, hogy ezentúl minden év októberében finnugor napot ünnepel majd hazánk.

Szellemi tatárjárás

A finnugor rokonság ? külföldi terjesztése azonban nem állította meg az európai előítéletek magyarságellenes megnyilvánulásait. A Nyugatot nem érdekli, hogy finnugornak hirdetjük magunkat vagy sem, továbbra is keleti idegenként tekint ránk. A külföldiekre nem volt semmilyen hatással a finnugor rokonság hirdetése, viszont hatalmas károkat okozott a magyar lélekben. Már Gárdonyi Géza megjegyezte, hogy a hamis finnugor rokonság erőszakolása a magyar nemzettudat tatárjárását jelenti, mert lerombolja ősi legendáink, mítoszaink, krónikáink érzelmi értékeit.

Az európai tudatalattiban erőteljesen működő Kelet-ellenesség kisebbségi érzése gátlásokra és atavisztikus félelmekre épül. Az európai Kelet-ellenesség azonban nemcsak a keletről érkezett, ősi lovas kultúrájú népeket érinti, hanem a gazdaságilag megerősödött távol-keleti népeket, a kínaiakat, a japánokat, a koreaiakat és a délkelet-ázsiaiakat is. A 21. század gazdasági háborújában Kelet ismét győzelemre áll. Kína, Japán, Korea, Délkelet-Ázsia, sőt az olaj- és energia-gazdag közép-ázsiai török népek az áruikkal elfoglalják és legyőzik az európai gazdaságot.
Európa a Kelettel szembeni gazdasági vereségét beképzelt kulturális és civilizációs magasabbrendűségével igyekszik ellensúlyozni. Szándékosan elhallgatva a keleti civilizációk több ezer éves kulturális és tudományos teljesítményét, amely jóval Európa előtt járt.

Mindezek tudatában eljött az ideje, hogy megüzenjük a magyarokkal ellenségesen viselkedő Európának, büszkék vagyunk keleti gyökereinkre, nincs szükségünk finnugor !!! nyelvészeti feltételezésekkel bizonygatni európaiasságunkat. Elég bizonyítéknak tartjuk, hogy több mint ezer éven át az európai kereszténység keleti védőbástyája voltunk, és hatalmas véráldozatok árán bizonyítottuk hovatartozásunkat.
szerző: Cey-Bert Róbert Gyula


Válasz: Magyarok tervelték ki a bukaresti klubtüzet, hogy elszakítsák Erdélyt Roland 08 febr : 20:54 Válasz erre
Hozzászólás: 602

Regisztrált: 03 okt : 15:10
Jó ez a cikk, nagyon !!
~~ ~~
Az avarokat ki is irtották a frankok, illetve elűzték, a IX. sz.-ban. A többi avar pedig asszimilálódott. (Kereszteződve beleolvadt a környező népekbe, és keveredett velük.)

'Őslakosok kiirtása': Igen, igen, mert a magyarok ősi nép !! Őslakosok!! Ataiszról származunk, Mu utódkontinenséről, egy nagy, Csendes-óceáni szigetről. Ott lehettünk mi "bennszülöttek", őslakosok. Eredetileg ugye nem keresztények voltunk, hanem zoroasztristák. ..... avagy az ehhez hasonló "Anyahita-vallásúak". De nem Zoroaszter alapította a mi vallásunkat, mint a perzsákét, i. e. 1000. körül -- hanem az i. e. 6. évezredben Anahíta Ardvisura asszony, az ataiszi XII. Armogur király felesége. A magyarok első Nagyboldogasszonya (Szűz Mária előtti.) Aki az Arvisurát is elkezdte írni. I. e. 5500. körül.

Ezekkel nem árt tisztában lenni.
(És minimum legalább annyit tudni róla, mint amennyit én tudok. Én sem tudok erről mindent, az igaz. De a főbb dolgokat -- az alapokat -- azt igen. Olvastam a "Yotengrit" c. könyvet is, ebben témában. Nem akarom népszerűsíteni, de ajánlom másoknak is hogy akit érdekel az nyugodtan és figyelmesen olvassa el.)

[ módosítva 09 febr : 23:29 ]

Roland

Magyarok tervelték ki a bukaresti klubtüzet, hogy elszakítsák Erdélyt Szofi 30 nov : 13:00 Válasz erre
Hozzászólás: 185

Regisztrált: 11 máj : 14:36Válasz: Magyarok tervelték ki a bukaresti klubtüzet, hogy elszakítsák Erdélyt Roland 09 febr : 15:57 Válasz erre
Hozzászólás: 602

Regisztrált: 03 okt : 15:10
Én most is Európa védőbástyája vagyok... Pedig látni, valóban, hogy itt a magyarok közül, Magyarországon egyre kevesebben szeretik igazán a jó öreg kontinensünket... legalábbis, a nyugati felét. Hogy miért nem? Háááááát.... TALÁN, de csak talán, azért mert egyre jobban elhitetlenedik, és elvallástalanodik.

De ők sem szeretnek bennünket, csak pénzt adnak. Viszont, ez is tulajdonképpen a szeretetüknek a megnyilvánulása lehet. Nem? Mi más?
Az teljesen igaz, hogy az első világháború után (és a második után is!) jól elbántak velünk. De nem magyarlakta területeket csatoltak el, többnyire. Kivéve, a Székelyföldet ... de ők is hunok (a székelyek) -- nem magyarok.
Ezt tudta Európa is, és így gondolkodott, és eszerint cselekedett.

Legalább így megszűnt Magyarországon a "nemzetiségi kérdés", amely addig olyan sok problémát okozott.

Én se igazán örülök ennek a Trianonnak, csakúgy mint te, Szofi, úgyhogy nem mondhatnám, hogy nem értek egyet veled, meg hogy ellened beszélek -- dehát, ez van. Ezen most már nehéz lenne változtatni. A Székelyföldön Sztálin létrehozatott Romániával agy székely autonóm területet az 1950-es években, de később ez is megszűnt, Ceausescu megszüntette.

Az meg, hogy a magyarokat miért nem szereti Európa, arról pedig mostanában sok cikk van, itt is van egy írás ennél a cikknél, írtam is hozzá kommentet, úgyhogy erről itt nem akarok bővebben állást foglalni.
Csak annyit írok, hogy nem szerettek minket már az i. sz. 800-as, 900-as években sem, mert a magyarok egy része ekkoriban a vikingekhez hasonlóan végigpusztította egész Európát. 955-ben Augsburgban a fejedelem, Taksony nem volt ott, csak Lehel vezér, de őt kivégezték. 907-ben Pozsonynál Árpád fejedelmet ölték meg, 904-ben pedig a másik fejedelmünket, Kurszánt (orvul hátba szúrva egy tárgyalása közben) valahol Észak-Itáliában.
Még a kalandozásainkról: Konstantinápoly sem járt jobban, a Bizánci Birodalmat is pusztították a vikingek is, magyarok is.

[ módosítva 09 febr : 23:17 ]

Roland

Magyarok tervelték ki a bukaresti klubtüzet, hogy elszakítsák Erdélyt Roland 08 febr : 15:52 Válasz erre
Hozzászólás: 602

Regisztrált: 03 okt : 15:10
De lehet ám, hogy székelyek voltak azok a magyarok.... Azaz: Hunok!
Vagy, erdélyi magyarok. (neeeem ??)
Csak Budapesten csinálták a tervüket.
Ne terroristáskodjatok ott, Babba Yaga

De amúgy meg nem hinném, hogy ez történt ... Ez megint csak valami erőltetett összeesküvés-elmélet.... Szerintem valami műszaki hiba, zárlat okozhatta a tüzet. Mint a Budapest Sportcsarnokban is. (1999.-ben.) Ott sem történt semmiféle gyújtogatás -- és mégis leégett.


[ módosítva 09 febr : 15:52 ]

Roland


Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be, vagy kattints ide a regisztrációhoz